Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

All Academic Programmes

  • Most of the programmes with a title in English are also offered in Greek, either wholly or partially
  • Please click on each programme name to open the programme page and view the detailed language offering
Εξ Αποστάσεως
Master Degrees
Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MΑ, 2 Έτη) - Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
Πληροφορική - Ειδικεύσεις 1. Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, 2. Κινητά Συστήματα, 3. Τεχνολογίες Blockchain (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Ψηφιακό Νόμισμα (MSc, 3 Εξάμηνα) - Εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (MA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) - Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Μουσική Παιδαγωγική (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Ειδική Εκπαίδευση (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Family Medicine (MSc, 1.5 Year or 3 Semesters) - Distance Learning
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (MA, 1.5 Έτος ή 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές - (MA, 3 Εξάμηνα) Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
Νομική (LLM, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA, 1.5 Έτος ή 3 Eξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA, 1.5 Έτος ή 3 Eξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (LLM, 2 Έτη) - Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δημόσια Διοίκηση (MPA, 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Κοινωνική Εργασία (MSc, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (MEd, 2 έτη) - Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών - Εξ Αποστάσεως
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (MA, 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Θεολογία (ΜΑ, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως