Γραφείο Έρευνας & Καινοτομίας

Το Γραφείο Έρευνας & Καινοτομίας αποτελεί τον πυρήνα των υποδομών έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας και τις Επιτροπές Έρευνας των Σχολών.

Το Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση, καθοδήγηση και συμβουλές στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και των συνδεδεμένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κυρίως του Ιδρύματος Ερευνών Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το Γραφείο λειτούργησε για να υποστηρίξει τους Καθηγητές/Ερευνητές στην επίτευξη των ερευνητικών στόχων τους, καθώς και για να κρατάει ενήμερη την Ερευντητική Κοινότητα του Πανεπιστημίου αλλά και να ενημερώνεται από αυτήν σχετικά με παλαιότερες, τρέχουσες και μελλοντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Υπό αυτή την έννοια, το Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της “Ερευνητικής Κοινότητας” του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και έχει ως στόχο να προωθήσει και να επεκτείνει αυτή την κοινότητα ώστε αγκαλιάσει και άλλους Κύπριους ακαδημαϊκούς συναδέλφους και ερευνητές, καθώς και να έρθει σε επαφή με άλλα ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Το Γραφείο υποστηρίζει και προσφέρει βοήθεια σε όλους τους τομείς της έρευνας στο Πανεπιστήμιο, παρέχοντας εξειδικευμένες πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με θέματα έρευνας, σε ολόκληρη την ερευνητικήν κοινότητα του Πανεπιστημίου.