Σχολή Επιστημών και Μηχανικής

Σχολή Επιστημών και Μηχανικής

Η Σχολή Επιστημών και Μηχανικής προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα που βοηθούν τους φοιτητές να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, να μάθουν πώς να ανακαλύπτουν νέες γνώσεις και να ταχθούν υπέρ της διά βίου μάθησης, ώστε να έχουν μια παραγωγική και ικανοποιητική σταδιοδρομία

Προγράμματα Σπουδών