Τεχνική Υποστήριξη

Ώρες Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης

Γενική Υποστήριξη Moodle (9:00-13:00 and 14:30-18:00)

Τηλ: +357 2284 2064

WebEx Τηλεδιάσκεψη (9:30-21:00)

Τηλ: +357 2284 2065 or +357 2284 2066