Όραμα

Την τελευταία δεκαετία, τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου αυξήθηκαν σημαντικά. Αυτό έχει αποδοθεί στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας από την κυπριακή κυβέρνηση αλλά, πάνω απ’ όλα, στην ταχεία ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των μελών του διδακτικού προσωπικού, κάτι που οδήγησε βεβαίως στη δημιουργία νέων τομέων μελέτης και έρευνας.

Σήμερα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει σε ένα ευρύ πεδίο ερευνών που κυμαίνονται από περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέχρι ιατρική και από διεθνείς σχέσεις μέχρι κοινωνικές επιστήμες. Τα μέλη ΔΕΠ ενθαρρύνονται να συνεχίσουν την έρευνα σε όλους τους τομείς που θεωρούνται ουσιώδους σημασίας για την ακαδημαϊκή μας ζωή. Για να βοηθήσει τους καθηγητές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, το Πανεπιστήμιο έχει ενισχύσει περαιτέρω τις ερευνητικές του υποδομές που περιλαμβάνουν την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου, την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας, Επιτροπές Ερευνών των Σχολών, και το Γραφείο Έρευνας & Καινοτομίας.

Πέρα από τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του ΔΕΠ, το Πανεπιστήμιο είναι συνδεδεμένο με διάφορα ερευνητικά κέντρα που εστιάζονται σε συγκεκριμένα θέματα. Τα διάφορα κέντρα απολαμβάνουν σημαντικό βαθμό αυτονομίας, ορισμένα είναι εντελώς αυτόνομα, ενώ αλλά έχουν συμφωνίες ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο. Άλλες πηγές έρευνας προέρχονται από τους καθηγητές που κατέχουν Έδρες στο Πανεπιστήμιο, όπως η Έδρα UNESCO, Έδρα PriceWaterHouseCoopers, και η Έδρα Διαλόγου Μεσανατολικών Σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διατηρεί επίσης στενούς δεσμούς με τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της, μέσω διαφόρων ιδρυμάτων και μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και συμποσίων. Μέσω των συνδεδεμένων με αυτό ιδρυμάτων, το πανεπιστήμιο συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη της χώρας και των πολιτών της, βοηθώντας όλους να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης μέσω της καινοτομίας. Τα ιδρύματα αυτά περιλαμβάνουν το Ίδρυμα Ερευνών Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το Επιχειρηματικό Κέντρο Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Σχολής Επιχειρήσεων, τη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Helix και τη Νομική Κλινική.

Αν και νέο θεσμικό όργανο, με μόλις 33 χρόνια ζωής, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι μονίμως εν κίνησει! Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, οικοδομεί με βάση τη γνώση και την καινοτομία. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μέσα από τη μεγάλη γκάμα ερευνητικών έργων με τα οποία έχει ασχοληθεί, είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα εκτεταμένο τοπικό και διεθνές δίκτυο επαφών. Ως εκ τούτου, πολλοί και διάφοροι φορείς χρηματοδότησης, από το τοπικό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας μέχρι και το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν δεχθεί αιτήσεις από ερευνητές του Πανεπιστημίου, κατάλληλες για χρηματοδότηση.

Το Πανεπιστήμιο καλωσορίζει νέες συνεργασίες, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκά, επιχειρηματικά, ή και κυβερνητικά δίκτυα, καθώς όσο η παγκοσμιοποίηση συρρικνώνει αποστάσεις και διευρύνει τις οικονομίες και τις ευκαιρίες, είναι αυτού του είδους οι συνεργασίες που έχουν προοπτική.

Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας παρέα!

Δρ Κωνσταντίνος Φελλάς
Αντιπρύτανης Σχολών & Έρευνας