Το Erasmus+ είναι αναμφίβολα το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα κινητικότητας στον κόσμο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να περάσουν χρόνο σε ένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. Το Erasmus+ δίνει την ευκαιρία φοίτησης ή πρακτικής άσκησης σε ένα από τα εκατοντάδες ευρωπαϊκά και μη εκπαιδευτικά ιδρύματα με τα οποία το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών και προσφέρει τα ακόλουθα ωφελήματα:

  • Ευκαιρία να βιώσετε τη ζωή σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα και μια διαφορετική κουλτούρα
  • Απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων στο ίδρυμα υποδοχής (καταβάλλετε μόνο τα δίδακτρα του UNIC)
  • Υποτροφία για πλήρη κάλυψη των πρόσθετων δαπανών διαβίωσης στο εξωτερικό (στέγαση, φαγητό, μικροέξοδα)
  • Επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών και γλωσσικών δεξιοτήτων σας
  • Μια σημαντική εμπειρία που όταν προστεθεί στο βιογραφικό σας, που σας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εξεύρεση θέσης εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κάθε χρόνο, δέχεται περισσότερους από 120 εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+.

Τι είναι το Erasmus

Το Erasmus είναι αναμφίβολα το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα κινητικότητας στον κόσμο. Μέσα απ’ αυτό οι φοιτητές, οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων έχουν τη δυνατότητα να περάσουν κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ΕΕ.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Κινητικότητα για Σπουδές

Η πραγματοποίηση ενός εξαμήνου ή και ενός πλήρους έτους σπουδών σε ευρωπαϊκό ίδρυμα γίνεται εύκολη στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Εισερχόμενοι Φοιτητές

Η πραγματοποίηση ενός εξαμήνου ή και ενός πλήρους έτους σπουδών σε ευρωπαϊκό ίδρυμα γίνεται εύκολη στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Πρακτική Άσκηση Erasmus

Η πραγματοποίηση ενός εξαμήνου ή και ενός πλήρους έτους σπουδών σε ευρωπαϊκό ίδρυμα γίνεται εύκολη στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΛΙΔΑΣ