Οικονομικές Πληροφορίες

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μια από τις σημαντικότερες και συχνά μεγαλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνετε στη ζωής σας, τα δε προνόμια και τα οφέλη της διαρκούν χρόνια μετά αφότου έχετε λάβει το πτυχίο σας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θέλει να βοηθήσει εσάς και την οικογένειά σας να εξοικειωθείτε με την οικονομική πολιτική μας, και να ξεπεράσετε τυχόν περιπλοκές που μπορεί να προκύψουν.

Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας βοηθήσουμε να μπορέσετε να καλύψετε τις οικονομικές απαιτήσεις της εκπαίδευσή σας. Τα Δίδακτρα και Χρεώσεις  του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διατηρούνται πάντα σε λογικά επίπεδα.  Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης Υποτροφίες – Οικονομική Ενίσχυση. Επιπλέον, σε περίπτωση αποχώρησης από το Πανεπιστήμιο υπάρχει επίσης Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων. Φοιτητές με οικονομικές οφειλές προς το Πανεπιστήμιο δεν θα μπορούν να λάβουν βαθμούς, αναλυτικές βαθμολογίες ή άλλα έγγραφα μέχρι να διευθετηθούν όλες οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Τα δίδακτρα κάθε προγράμματος υπολογίζονται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), που εγγράφεται ένας φοιτητής κάθε τετράμηνο, τα οποία είναι μια σαφής μέθοδος υπολογισμού των διδάκτρων.