Ακαδημαϊκή Καθοδήγηση

Η ακαδημαϊκή καθοδήγηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εγγραφή του φοιτητή και στην ακαδημαϊκή του επίδοση στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Σε κάθε φοιτητή δίνονται ακαδημαϊκές συμβουλές και καθοδήγηση στο σχεδιασμό των σπουδών του από ακαδημαϊκούς συμβούλους, τον προϊστάμενο του Τμήματος και τον συντονιστή του προγράμματος. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι βοηθούν τους φοιτητές στη διαδικασία εγγραφής τους, τους συμβουλεύουν σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων και τις απαιτήσεις του πτυχίου τους, σε περίπτωση που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες on-line. Ο προϊστάμενος του Τμήματος και ο συντονιστής του προγράμματος είναι τα ανώτερα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού για κάθε πρόγραμμα και συμβουλεύουν τους φοιτητές στον βασικό τομέα ειδίκευσής τους.

Κέντρο Ακαδημαϊκής Στήριξης Φοιτητών

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Στήριξης Φοιτητών βοηθά τους φοιτητές στην επίτευξη των ακαδημαϊκών τους στόχων μέσα από σεμινάρια και φροντιστήρια.

Τα μέλη του προσωπικού του Κέντρου είναι δεσμευμένα να βοηθήσουν τους φοιτητές να επιτύχουν στο πανεπιστήμιο. Δουλεύοντας πρωτίστως με πρωτοετείς φοιτητές, το Κέντρο προσφέρει στήριξη στην προσαρμογή στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα, συμβουλές και κατάρτιση στις ακαδημαϊκές δεξιότητες στους φοιτητές μέσω ποικίλων προγραμμάτων.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

α) Εργαστήρια

Τα εργαστήρια στοχεύουν ποικιλόμορφα ακροατήρια, και καλύπτουν βασικά θέματα δεξιοτήτων που αποτελούν απαραίτητα συστατικά της ακαδημαϊκής αριστείας. Οι συνεργαστικές ακαδημαϊκές προσπάθειες των διαφόρων τμημάτων φέρνουν τον προγραμματισμό σε μαθητές στις αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες διαμονής, καθώς και στο Κέντρο Ακαδημαϊκής Στήριξης Φοιτητών.

β) Μέντορες – Εργαστήριο Μαθηματικών και Εργαστήριο Γραφής

Οι Μέντορες παρέχουν ακαδημαϊκή υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε τυχόν προβλήματα μαθηματικών και γραφής. Οι φοιτητές λαμβάνουν την προσωπική προσοχή που τους αξίζει για να διασφαλίσουν την επιτυχία τους.
Το Εργαστήριο Μαθηματικών παρέχει στους φοιτητές δωρεάν ένας προς έναν ακαδημαϊκή βοήθεια με προβλήματα στα μαθηματικά για τα ακόλουθα μαθήματα: MATH 105 και MATH 160. Σημειώστε ότι οι Μέντορες στο Εργαστήριο Μαθηματικών είναι ανώτερου επιπέδου φοιτητές που θα βοηθήσουν τους συμφοιτητές τους στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Το Εργαστήριο Γραφής βοηθά τους φοιτητές με την προσφορά δωρεάν, εξατομικευμένης βοήθεια στη διαδικασία ανάπτυξης γραπτών εργασιών σε όλους τους κλάδους.

Εκπαιδευμένοι μέντορες (προπτυχιακοί φοιτητές και διδάσκοντες στο Τμήμα Αγγλικών) μιλούν με τους φοιτητές ένας προς έναν, και προσφέρουν εποικοδομητική κριτική με στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές να εξοικειωθούν με το γράψιμο και να βελτιώσουν τις πρακτικές γραφής τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δευτέρα με Παρασκευή
Τηλ: 22 841 791