Μέρες Γνωριμίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει Μέρες Γνωριμίας για νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι Μέρες Γνωριμίας ανακοινώνονται στα Μ.Μ.Ε. και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πανεπιστήμιο και τα προγράμματά του, και για να διευθετήσετε συνάντηση με σύμβουλο εισδοχής, καλέστε το +357 22 841500