Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022
Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου
Αργία (Ανεξαρτησία της Κύπρου) Σάββατο 1 Οκτωβρίου
Τελευταία Ημέρα Προσθαφαίρεσης Μαθημάτων Παρασκευή 7 Οκτωβρίου
Αργία (Επέτειος του «ΟΧΙ») Παρασκευή 28 Οκτωβρίου
Προεγγραφή για το Εαρινό Εξάμηνο 2023 Δευτέρα – Παρασκευή 28 Νοεμβρίου – 16 Δεκεμβρίου
Τελευταία Ημέρα Μαθημάτων και Απόσυρσης Μαθημάτων Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
Διακοπή Μαθημάτων Δευτέρα – Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου – 2 Ιανουαρίου
2023
Εβδομάδα Μελέτης Τρίτη – Σάββατο 3 Ιανουαρίου – 7 Ιανουαρίου
Αργία (Θεοφάνεια) Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
Εξεταστική Περίοδος Δευτέρα – Παρασκευή 9 Ιανουαρίου – 27 Ιανουαρίου
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023
Αιτήσεις για Εισδοχή Νέων Φοιτητών Μέχρι τον Ιανουάριο
Διαγνωστική Εξέταση Αγγλικών, Επίσημη Εγγραφή Μαθημάτων και
Πληρωμή Τελών
Δευτέρα – Παρασκευή 9 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου
Ημέρα Γνωριμίας για Νέους Φοιτητές και Νέες Φοιτήτριες Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου
Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου
Τελευταία Ημέρα Προσθαφαίρεσης Μαθημάτων Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου
Αργία (Καθαρά Δευτέρα) Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου
Αργία (Επέτειος της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας) Σάββατο 25 Μαρτίου
Αργία (Απελευθερωτικός Αγώνας της Κύπρου 1955-1959) Σάββατο 1 Απριλίου
Διακοπή Μαθημάτων Δευτέρα – Σάββατο 10 Απριλίου – 22 Απριλίου
Επανεκκίνηση Μαθημάτων Δευτέρα 24 Απριλίου
Αργία (Πρωτομαγιά) Δευτέρα 1 Μαΐου
Τελευταία Ημέρα Μαθημάτων και Απόσυρσης Μαθημάτων Σάββατο 13 Μαΐου
Εβδομάδα Μελέτης Δευτέρα – Σάββατο 15 Μαΐου – 20 Μαΐου
Προεγγραφή για το Καλοκαιρινό και Φθινοπωρινό Εξάμηνο
2023
Δευτέρα – Παρασκευή 8 Μαΐου – 26 Μαΐου
Εβδομάδα Μελέτης Δευτέρα – Παρασκευή 8 Μαΐου – 26 Μαΐου
Εξεταστική Περίοδος Δευτέρα – Παρασκευή 22 Μαΐου – 9 Ιουνίου
Τελετές Αποφοίτησης – Τελευταία Εβδομάδα Ιουνίου Τελευταία Εβδομάδα Ιουνίου – Πρώτη
Εβδομάδα Ιουλίου

΄

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ι 2023
Διαγνωστική Εξέταση Αγγλικών, Επίσημη Εγγραφή Μαθημάτων και Πληρωμή Τελών Δευτέρα – Παρασκευή 29 Μαΐου – 9 Ιουνίου
Αργία (Αγίου Πνεύματος) Δευτέρα 5 Ιουνίου
Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 12 Ιουνίου
Τελευταία Ημέρα Προσθαφαίρεσης Μαθημάτων Δευτέρα 19 Ιουνίου
Τελευταία Ημέρα Μαθημάτων και Απόσυρσης Μαθημάτων Σάββατο 22 Ιουλίου
Εβδομάδα Μελέτης Δευτέρα – Σάββατο 24 Ιουλίου – 29 Ιουλίου
Εξεταστική Περίοδος Δευτέρα – Σάββατο 31 Ιουλίου – 5 Αυγούστου
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙI 2023
Διαγνωστική Εξέταση Αγγλικών, Επίσημη Εγγραφή Μαθημάτων και Πληρωμή Τελών Δευτέρα – Παρασκευή 29 Μαΐου – 9 Ιουνίου
Αργία (Αγίου Πνεύματος) Δευτέρα 5 Ιουνίου
Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 12 Ιουνίου
Τελευταία Ημέρα Προσθαφαίρεσης Μαθημάτων Δευτέρα 19 Ιουνίου
Αργία (Κοίμηση της Θεοτόκου) Τρίτη 15 Αυγούστου
Τελευταία Ημέρα Μαθημάτων και Απόσυρσης Μαθημάτων Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου
Εβδομάδα Μελέτης Δευτέρα – Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου – 9 Σεπτεμβρίου
Εξεταστική Περίοδος Δευτέρα – Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου – 12 Σεπτεμβρίου
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023
Δεύτερη Εξεταστική Περίοδος Δευτέρα – Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου – 23 Σεπτεμβρίου

Σημείωση: Διαφορετικές ημερομηνίες μπορεί να ισχύουν για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών

Κατεβάστε σε μορφή pdf: