Επιχορηγούμενα Προγράμματα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει ενεργά σε διάφορα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα – είτε μέσω του Πανεπιστημίου ή συνδεδεμένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Με τον τρόπο αυτό, το Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει ένα ερευνητικό χαρτοφυλάκιο τοπικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικής εστίασης και ενδιαφερόντων.