Εγχειρίδιο Φοιτητή

Σκοπός του Εγχειριδίου Φοιτητή

Ο σκοπός του Εγχειριδίου του Φοιτητή είναι να αποτελέσει οδηγό πηγών και πόρων για όλους τους σπουδαστές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για τους φοιτητές και έχει στόχο να απαντήσει στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη φοιτητική εμπειρία και τις απαιτήσεις της στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, την αποστολή και τις αξίες, τους κώδικες δεοντολογίας, τις διαδικασίες εισδοχής, και άλλο συμπληρωματικό υλικό.

Αν και αγγίζει θέματα που καλύπτονται, επίσης, στον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστημίου  Λευκωσίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί υποκατάστατό του. Οι φοιτητές αναμένεται να εξοικειωθούν με τον Πανεπιστημιακό Καταστατικό Χάρτη, τους κανόνες και κανονισμούς και τους πόρους του πανεπιστημίου. Δείτε τον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και τους κανόνες και κανονισμούς  εδώ www.unic.ac.cy .

Αν είστε φοιτητής/τρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν απορίες ή ανησυχίες σε σχέση με τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο εγχειρίδιο. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου είναι πάντοτε πρόθυμο να συζητήσει μαζί σας τυχόν προβλήματα και να προσφέρει τη στήριξη και τη βοήθειά του.

Κείμενο παραίτησης από ευθύνη

Οι πληροφορίες σε αυτή την έκδοση αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2013/14. Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν σωστές κατά το χρόνο δημοσίευσης (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2012). Ωστόσο, ενδέχεται να προκύπτουν αλλαγές. Οι περιγραφές των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων στην παρούσα έκδοση δεν αποτελούν σύμβαση ή προσφορά συμβολαίου. Τροποποιήσεις ή και ανάκληση των υπηρεσιών ή των εγκαταστάσεων που απαριθμούνται, είτε παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είτε από άλλα μέρη, μπορεί να γίνει χωρίς καμία προειδοποίηση. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος, όλα τα δικαιώματα προστατεύονται.