Επιχορηγήσεις

Το Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας είναι ο πυρήνας όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το σημείο αναφοράς για διδάκτορες, ερευνητές, χρηματοδοτικούς φορείς και τη βιομηχανία, για τρέχουσες και μελλοντικές έρευνες.

Το Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας είναι υπεύθυνο να ενημερώνει καθηγητές και ερευνητές, για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχονται από χρηματοδοτικούς φορείς, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση ορισμένων τοπικών και ευρωπαϊκών φορέων χρηματοδότησης από τους οποίους καθηγητές/ερευνητές μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση, καθώς και χρήσιμοι σύνδεσμοι.