Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι πάντα δίπλα στον επιχειρηματικό και βιομηχανικό κόσμο, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα. Μέσω των διαφόρων ερευνητικών και επιχειρηματικών κέντρων και μονάδων, το Πανεπιστήμιο προσφέρει επαγγελματική τεχνογνωσία και υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως Επιχειρήσεις, Διεθνείς Σχέσεις, Πληροφορική και Πολυμέσα, Οπτικοακουστικές Παραγωγές, Γραφιστική, και πολλά άλλα.

Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης είναι μία συνδεδεμένη με το Πανεπιστημίο Λευκωσίας μονάδα, που παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής κοινότητας και άλλων οργανισμών.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Mediazone

Το Mediazone αποτελεί κέντρο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Events Office

The University of Nicosia organises numerous events throughout the year, all of which are managed at different levels and by different departments.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΛΙΔΑΣ