Παιδαγωγικό Μοντέλο Ηλεκτρονικής Μάθησης

Αναγνωρίζοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις παιδαγωγικές προκλήσεις και ευκαιρίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναπτύξει το παιδαγωγικό μοντέλο της ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο αποσκοπεί στην παιδαγωγική υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων (DL). Μέσω του παιδαγωγικού μας μοντέλου στοχεύουμε στην παροχή παιδαγωγικά ποιοτικής εκπαίδευσης μέσα από τα εξ αποστάσεως προγράμματα, συμβάλλοντας έτσι στην ακαδημαϊκή επιτυχία των φοιτητών και φοιτητριών μας και ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

University of Nicosia – Distance Learning Pedagogical Model