Εξ Αποστάσεως

Εξ Αποστάσεως

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει πρωτοποριακά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, κάνοντας χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών και των πιο σύγχρονων μοντέλων σχεδιασμού μάθησης.

Αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισής μας στον σχεδιασμό των εξ αποστάσεως μαθημάτων είναι η δέσμευση του UNIC να παρέχει γνώση στους φοιτητές, ώστε να αναπτύξουν ανωτάτου επιπέδου δεξιότητες κριτικής ανάλυσης, προβληματισμού και επίλυσης προβλημάτων. Έμφαση δίνεται, επίσης, στην ικανότητα των φοιτητών για οικοδόμηση γνώσης μέσα από τη συνεργασία και τη συμμετοχή στην κοινωνική μάθηση.

Σε αναγνώριση των προσπαθειών του, το Πανεπιστήμιο έχει διακριθεί με τα σημαντικότερα βραβεία για την ποιότητα και την αριστεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Προγράμματα Εξ Αποστάσεως