Μήνυμα από τον Πρύτανη

Καλωσορίσατε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο, το οποίο καθοδηγείται από το σύνθημα «Αριστεία στην Εκπαίδευση».

Με έδρα την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι αφοσιωμένο στην παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση, διευρύνοντας τα εκπαιδευτικά του σύνορα από τη σύγχρονη πανεπιστημιούπολή του μέχρι και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη, προσφέροντας περισσότερα από 100 συμβατικά και εξ αποστάσεως προγράμματα, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, σε περισσότερους από 11,500 φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Portrait photo of UNIC Rector, Professor Philippos Pouyioutas

Οι τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και η πρωτοποριακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια εκτενή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μαθησιακού υλικού και πηγών διαδικτυακής μάθησης, συνθέτουν ένα σύγχρονο, πολυπολιτισμικό, φοιτητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο προάγει τη συνεργασία, την αλληλοκατανόηση και τη φιλία.

Ως πρωτοποριακό ψηφιακό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το Πανεπιστήμιό μας ανταποκρίνεται και διαμορφώνει τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης. Τόσο στον τομέα της μάθησης όσο και στη διοικητική υποστήριξη εφαρμόζεται η πιο προηγμένη τεχνολογία επικοινωνίας και πληροφορικής, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό, διαδραστικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο είναι σε θέση να υπηρετεί άριστα τη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία.

Η διδασκαλία και η μάθηση αποτελούν πάντοτε τα κύρια σημεία εστίασης του έργου μας και οι φοιτητές μας βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Δέσμευσή μας αποτελεί η συνεχής ενδυνάμωση του φοιτητοκεντρικού περιβάλλοντός μας, το οποίο προάγει την ενεργή μάθηση και επιμόρφωση, και καλλιεργεί ικανότητες και δεξιότητες για τη δια βίου μάθηση.

Το άρτια καταρτισμένο και δυναμικό, διεθνούς εμβέλειας διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, μεταφέρει την καινοτόμο γνώση στην τάξη, γνώση η οποία αναδεικνύεται μέσω σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται και υποστηρίζονται από τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, αλλά και μέσω εκτενών συνεργασιών με επαγγελματικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Το σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων U-Multirank, τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ψηλά στη λίστα κατάταξης σε ό,τι αφορά τους τομείς της διδασκαλίας/ μάθησης, της διεθνοποίησης, και της διασύνδεσης με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Το Πανεπιστήμιόμας έλαβε επίσης την υψηλότερη βαθμολογία (5 QS Stars) από το QS Intelligence Unit στους εξής τομείς: Διδασκαλία, Εγκαταστάσεις, Συμμετοχικότητα, Κοινωνική Eυθύνη, Διεθνοποίηση. Παράλληλα, είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο στην ΕΕ που διακρίθηκε με 5 αστέρια για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας, βασικής, εφαρμοσμένης και διεπιστημονικής έρευνας, προς όφελος της κοινωνίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού μας προσωπικού, διαπρέπουν σε πολλούς τομείς και χαίρουν αναγνώρισης και καταξίωσης για τη συμβολή τους στη δημιουργία, εξέλιξη και μεταλαμπάδευση της γνώσης και της τεχνολογίας.

Καθοδηγούμενοι από τη μεγάλη έμφαση που δίνουμε στη διεθνοποίηση και την ποιότητα, προσφέρουμε διασυνοριακή εκπαίδευση μέσα από κοινά προγράμματα σπουδών με άλλα διακεκριμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης, που βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη του Times Higher Education World University Rankings.

Η αφοσίωση του Πανεπιστημίου στην εφαρμογή του Τριγώνου της Γνώσης, ενώνει την πανεπιστημιακή μας κοινότητα με ερευνητικά κέντρα, την αγορά εργασίας και την κοινωνία. Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι άρτια σχεδιασμένα σε στενή συνεννόηση με όλους τους ενδιαφερομένους εταίρους και αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς. Κατ’ αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η εναρμόνιση των προγραμμάτων με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, και επιτυγχάνεται η άμεση αναγνώρισή τους από τα αρμόδια επαγγελματικά σώματα, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαγγελματική άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Ενδεικτικό γεγονός της διασύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών μας με την αγορά εργασίας αποτελεί το υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων μας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα ενταχθείτε σε ένα συναρπαστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, με σπουδές αντάξιες των πνευματικών σας αναζητήσεων, οι οποίες θα εμπνεύσουν τις φιλοδοξίες σας και θα διαμορφώσουν με εξαίρετο τρόπο τη μελλοντική επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Είμαι βέβαιος, ότι η φοιτητική σας ζωή στο Πανεπιστήμιό μας θα αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία ζωής.

Για μια ακόμη φορά, σας καλωσορίζω θερμά στην κοινότητα του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας.

Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας
BSc, MSc, PhD, CertEd

Πρύτανης