Ακαδημαϊκοί Κανονισμοί

Παροτρύνονται όλοι οι φοιτητές όπως διαβάζουν προσεκτικά τους Ακαδημαϊκούς Κανονισμούς ούτως ώστε να εξοικειωθούν με τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις πολιτικές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ να αποτείνεστε στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

Κατεβάστε τους Ακαδημαϊκούς Κανονισμούς σε μορφή pdf (στην Αγγλική γλώσσα)