Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Το πανεπιστήμιο είναι ένα σκαλοπάτι ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη σταδιοδρομία, και η προτεραιότητά μας είναι η στήριξή σας στην επίτευξη αυτού του στόχου. Γι’ αυτό τον λόγο δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση της δυνατότητας εργοδότησής σας.

Το Κέντρο Σταδιοδρομίας, σας παρέχει συνεχή ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές σας επιλογές, και σας βοηθά στη διερεύνηση των ευκαιριών για σταδιοδρομία τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Σας παρέχει επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες και καθοδήγηση, μέσα από μια σειρά εργαστηρίων, παρουσιάσεων και σεμιναρίων. Μία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις που διοργανώνει κάθε άνοιξη το Κέντρο Σταδιοδρομίας, είναι η ετήσια Έκθεση Καριέρας, που δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία δικτύωσης σε φοιτητές και αποφοίτους με πιθανούς εργοδότες.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EDCUNIC) προσφέρει καθοδήγηση και εκπαίδευση σχετικά με την αναζήτηση μαθητείας/πρακτικής άσκησης ή/ και θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τοποθετήσεις αυτές αφορούν είτε συγκεκριμένα θεσμικά όργανα (π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δικαστήριο) ή εταιρείες σε χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, το EDC-UNIC βοηθά τους φοιτητές στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων σε ό,τι αφορά τη μετακίνησή τους σε άλλη χώρα, παρέχοντας πρόσβαση σε σημαντικές νομικές, διαδικαστικές και δημογραφικές πληροφορίες.

Ευκαιρίες Διεθνούς Σταδιοδρομίας

Πολλοί απόφοιτοί μας επιδίωξαν και πέτυχαν να εργαστούν για γνωστές πολυεθνικές εταιρείες εντός και εκτός Κύπρου, καθώς και στις αντίστοιχες χώρες εθνικότητάς τους, ενώ άλλοι ανέπτυξαν με επιτυχία τις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες σε πολλούς και ενδιαφέροντες τομείς της βιομηχανίας.

Θέσεις Εργασίας και Πρακτική Άσκηση

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας ενημερώνεται για τις εξελίξεις τόσο σε επίπεδο οργανισμών όσο και ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως. Στόχος του είναι να σας εξοπλίσει με τα απαραίτητα εφόδια και την τεχνογνωσία που απαιτείται από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Το Γραφείο συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Διασύνδεσης του UNIC με τον Επιχειρηματικό Κόσμο, για την ανάπτυξη αμφίδρομα επωφελών σχέσεων με εταιρείες και οργανισμούς. Λειτουργεί, παράλληλα, ως σύνδεσμος ανάμεσα σε φοιτητές, καθηγητές/ερευνητές και βιομηχανία για πολύτιμες συνεργασίες, που περιλαμβάνουν ερευνητικά προγράμματα, εσωτερικές μαθητείες, και προοπτικές πλήρους εργοδότησης.

Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε για τις κενές θέσεις εργασίας και δυνατότητες πρακτικής άσκησης, που ανοίγονται σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους του UNIC μέσα από το επαγγελματικό δίκτυο που έχει αναπτύξει το Γραφείο Σταδιοδρομίας με εξέχοντες εταιρείες και οργανισμούς παγκοσμίως.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μελίνα Ανδρέου
Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας
Tηλ.: 22 842 150/2 | Φαξ: 22 842 199
Email: [email protected]