Κοινωνική Ευθύνη & UNIC

Η κοινωνική ευθύνη είναι θεμελιώδους σημασίας για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, γεγονός που αποδεικνύεται μέσα από τη σημαντική και ποικίλη συνεισφορά μας στην κοινωνία.

Στον πυρήνα των εκστρατειών και πρωτοβουλιών Κοινωνικής Ευθύνης του UNIC είναι η μέριμνα και η επιδίωξή μας να προωθήσουμε θετικές αλλαγές σε έξι βασικούς τομείς:

  • Πρόσβαση στην εκπαίδευση
  • Κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία
  • Οικονομική ανάπτυξη
  • Επένδυση στους ανθρώπινους πόρους και την κοινότητα
  • Πρόοδο στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας
  • Συμβολή σε έναν τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο

Το σύνολο της κοινότητας του UNIC ασπάζεται τις θεσμικές αξίες και το κοινό όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον, υποστηρίζοντας ενεργά τις προσπάθειές μας για την προώθησή τους.

Κατά τη διάρκεια του έτους, διοργανώσαμε και υποστηρίξαμε δεκάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, όπως το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Πολίτη, τη Φιέστα του Αντικαρκινικού Συνδέσμου, και τη φιλανθρωπική εκδήλωση «Run in Colour». Μερικά από τα σημαντικά γεγονότα της φετινής χρονιάς είναι οι Πρωτοβουλίες για τους Πρόσφυγες/Ανθρωπιστικές Πρωτοβουλίες, και οι συνεργασίες με FIFPro και UNICAF.

Πρωτοβουλίες για τους Πρόσφυγες/ Ανθρωπιστικές Πρωτοβουλίες

Η συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη έχει πολλαπλές διαστάσεις. Είναι μια ανθρωπιστική κρίση για τους εμπλεκόμενους πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά έχει επίσης αποκαλύψει σημεία στις δομές και υπηρεσίες της ΕΕ.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Πρωτοβουλία UNIC | FIFPro

FIFPro and UNIC have launched a global initiative that will allow over 1,000 professional footballers from around the world to study Sports Management and Business Administration online.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Πολιτών

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας οργανώνει και παραδίδει σειρά διαλέξεων, ελέυθερων στο ευρύ κοινό, συμμετέχοντας έτσι σε σύγχρονα