Κριτήρια Εισδοχής

Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο από 7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου, λαμβάνουν, κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, επιπρόσθετη ακαδημαϊκή καθοδήγηση και παρακολούθηση. Ορισμένα προγράμματα σπουδών έχουν υψηλότερα κριτήρια εισδοχής.

Κριτήρια Κανονικής Φοίτησης

Κανονική φοίτηση στα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών προϋποθέτει απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο προσόν. Τα G.C.E. ‘A’ levels θεωρούνται ισότιμο προσόν. (Ανάλογα με τη φύση των ‘A’ levels που κατέχει ο υποψήφιος και το πρόγραμμα για το οποίο αιτείται, μπορεί να κερδίσει μέχρι και 12 πιστωτικές μονάδες/credits).

Πέρα από τις δυνατές ακαδημαϊκές επιδόσεις, λαμβάνουμε επίσης υπόψη τις εξοσχολικές δραστηριότητες, ηγετικές ικανότητες, καθώς και άλλα στοιχεία από το υπόβαθρο του αιτητή.

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Οι ελάχιστες απαιτήσεις γνώσης αγγλικής γλώσσας για εγγραφή σε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται στα Αγγλικά αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα. Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου – NEPTON Test (χωρίς χρέωση) και αν χρειαστεί, να παρακολουθήσουν υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, τα οποία προσφέρονται από το International Gateway Centre (IGC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

English Qualification Grade
TOEFL 525 και πάνω
Computer-based TOEFL 193 και πάνω
Internet-based TOEFL 80 και πάνω
IELTS 6 και πάνω
Cambridge Exams (First Certificate) B και πάνω
Cambridge Exams (Proficiency Certificate) C και πάνω
GCSE English Language ‘O’ Level or IGCSE C και πάνω
Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) Pass
Pearson PTE General Level 3 και πάνω
KPG
(The Greek Foreign Language Examinations
for the State Certificate of Language Proficiency)
Level B2 και πάνω
Anglia Level B2 και πάνω
IEB Advanced Programme English Pass
Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)
Michigan Language Assessment
by: Cambridge Assessment English & University of Michigan
650 μέση βαθμολογία για όλα και πάνω

Μετεγγραφές Φοιτητών

Πιστωτικές Μονάδες από άλλα Πανεπιστήμια

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας χαιρετίζει τις μετεγγραφές μαθητών από άλλα αναγνωρισμένα κολέγια και πανεπιστήμια και δέχεται πιστωτικές μονάδες μαθημάτων ίδιας ποιότητας και ισοδυναμίας με τα μαθήματα που προσφέρει το ίδιο.

Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων μπορεί να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα μαθήματα του Πανεπιστημίου ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως μαθήματα επιλογής του κλάδου Πληροφορικής, Ανθρωπιστικών Σπουδών κ.λπ. Οι μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες δεν μετράνε στον υπολογισμό του ελάχιστου απαιτούμενου γενικού βαθμού (GPA) των φοιτητών. Ανεξάρτητα από τις μονάδες που μεταφέρονται, οι φοιτητές αναμένεται να συμπληρώσουν τουλάχιστον 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την απόκτηση πτυχίου.

Μονάδες από Εθνικά Κέντρα Εξετάσεων

Μονάδες πιστώνονται για A’ Levels, επιλεγμένα GCSE, LCCI και άλλα παρόμοια προσόντα.

Εισδοχή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Η ελάχιστη απαίτηση για εισδοχή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι ένα πρώτο πτυχίο (Bachelor’s Degree). Ειδικές απαιτήσεις εισδοχής ισχύουν σε διαφορετικά τμήματα.

Ανάλογα τη χώρα από την οποία αιτούνται οι φοιτητές, ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον απαιτήσεις: για παράδειγμα, οι φοιτητές από την Μπαγκλαντές πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Το Γραφείο Εισδοχής είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων φοιτητών για καθοδήγηση σε όλη τη διαδικασία αίτησής τους για εισδοχή.

Επάρκεια στην Αγγλική Γλώσσα

Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό  “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5 ή επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επίπεδο  ENGL-100. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για διεθνείς φοιτητές

Οι μαθητές μπορούν να αρχίσουν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο ή τον Φεβρουάριο. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Γραφείο Εισδοχής, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/τεκμήρια μέχρι:

Σπουδές από Προθεσμία
Φθινoπωρινό τετράμηνο (Σεπτέμβριος – Ιανουάριος) Τέλη Ιουνίου
Εαρινό τετράμηνο (Φεβρουάριος – Μάιος) Τέλη Οκτωβρίου
Θερινή περίοδος (Ιούνιος – Ιούλιος) Τέλη Φεβρουαρίου
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για Ευρωπαίους και ντόπιους φοιτητές Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής στο τηλ. +357 22841528