Μήνυμα από τον Κοσμήτορα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με τη μέθοδο της διδασκαλίας και μάθησης εξ αποστάσεως, δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας και χωρίς να τροποποιεί τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Ο κύριος στόχος των εξ αποστάσεως προγραμμάτων είναι μέσω της συνεχούς επιδίωξης μας για αριστεία στην εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά, να προετοιμάσουμε αποτελεσματικά τους απόφοιτους μας για την περαιτέρω τους ανάπτυξη και επαγγελματική επιτυχία, ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν ουσιαστικά αλλά και να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν την κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας τους.

Εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και αποκτώντας ένα πανεπιστημιακό τίτλο δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερα άτομα να είναι ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας αποκτώντας τα κατάλληλα εφόδια και γνώσεις. Επίσης, άτομα που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα εμπλουτίζοντας τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αυτήν τους την επιθυμία μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η οποία, λόγω της ευελιξίας που προσφέρει, επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους με αυξημένες υποχρεώσεις ή που διαμένουν σε περιοχές όπου η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι πάντοτε εφικτή, να συνδυάσουν τις σπουδές τους με όλα υπόλοιπα τους καθήκοντα και ενδιαφέροντα.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει 4 κύριους στόχους:

  1. Προσφορά ενόςαναβαθμισμένου περιβάλλοντος εξ αποστάσεως μάθησης και δημιουργίας που καλλιεργεί τις αναγκαίες δεξιότητες και γνώσεις για τα αυριανά ηγετικά στελέχη,
  2. Προετοιμασία των αποφοίτων του για περεταίρω σπουδές ή/και την εισαγωγή τους στο εργατικό δυναμικό,
  3. Ενθάρρυνση και υποστήριξη υψηλής ποιότητας έρευνας και επιστημονικών δημοσιεύσεων και,
  4. Αποτελεσματική συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, αλλά και με επιχειρήσεις ή οργανισμούς, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Οι καθηγητές του πανεπιστημίου είναι κάτοχοι διδακτορικού, με πολύχρονη εμπειρία έρευνας και διδασκαλίας σε γνωστά  πανεπιστήμια της Ευρώπης και της  Αμερικής. Επιπρόσθετα, οι καθηγητές χρησιμοποιούν τις συνεργασίες τους με το επιχειρηματικό και μαθησιακό περιβάλλον για να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους και να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους φοιτητές σε θέματα επαγγελματικής ανέλιξης. Έτσι, η διδασκαλία η οποία παρέχεται είναι εφαρμοσμένη και οπωσδήποτε δενυστερεί σε σύγκριση με τα καλύτερα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες επιχειρηματικές στρατηγικές, μοντέλα και τακτικές που χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια υψηλού κύρους, ανά το παγκόσμιο.

Καθηγητής Δημήτρης Βρόντης 
Εκτελεστικός Κοσμήτορας
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση