Ενημερωτικό Δελτίο In Touch

Το ενημερωτικό δελτίο ‘In Touch’ είναι το επίσημο μέσο επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με τους αποφοίτους του. Κυκλοφορεί κάθε εξάμηνο, αναρτάται στο διαδίκτυο και κρατάει τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε επαφή μεταξύ τους, ενημερώνοντάς τους ταυτόχρονα για τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματά του πανεπιστημίου.

Οι απόφοιτοι προτρέπονται να ενημερώνουν το Γραφείο για τα νέα τους και ό,τι άλλο θεωρούν άξιο αναφοράς, μέσα από άρθρα, φωτογραφίες κ.λπ. Όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας γίνονται αυτόματα μέλη της οικογένειας Αποφοίτων Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί επαφή με τους πρώην σπουδαστές του μέσω του Γραφείου Εκδόσεων & Επικοινωνίας, προκειμένου να τους κρατάει ενήμερους για τρέχοντες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ευκαιρίες, καθώς και να ακούει τις απόψεις τους για θέματα του πανεπιστημίου.

Προηγούμενα τεύχη