Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNRF)

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNRF) είναι ένας αυτόνομος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με βάση την Κύπρο, που ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει μια ανεξάρτητη πλατφόρμα για ερευνητές στο νησί.

Το Κέντρο ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει ανεξάρτητη πλατφόρμα για ερευνητές σε ολόκληρη την Κύπρο, και με αποστολή να εμπνεύση και να προωθήσει τη γνώση, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσα από πρωτοποριακή έρευνα. Το Κέντρο φέρνει σε επαφή έμπειρους ερευνητές από όλη την Κύπρο, την ευρύτερη περιοχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Το Κέντρο στοχεύει να υλοποιήσει την αποστολή του μέσα από τις ακόλουθες δράσεις:

 • συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την ενίσχυση του Κυπριακού Χώρου Έρευνας (Cyprus Research Area – CyRA)
 • προωθώντας κυρίως την τοπική έρευνα και καινοτομία
 • παρέχοντας στήριξη στα μέλη του και προωθώντας του ρόλο του στην κοινωνία
 • στηρίζοντας την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της έρευνας
 • βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής μέσω της έρευνας
 • εισαγάγοντας τους Κύπριους ερευνητές σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες
 • υποστηρίζοντας τη δικτύωση μεταξύ των μελών του, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, και την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών δικτύωσης.

Πού θα μας βρείτε:

 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46, Τ.Κ. 24005, Λευκωσία 1700, Κύπρος
 • Διεύθυνση Έδρας του Οργανισμού: Μετοχίου 66, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλέφωνο: +357-22841656 / +357-22841500
 • Φαξ: +357-22355116
 • Email: [email protected]

Ενημέρωση-Ενεργοποίηση-Υποστήριξη

Στην προσπάθειά του να προσφέρει στη δική του ερευνητική κοινότητα, αλλά και να αναπτύξει σχέσεις με άλλες, το Κέντρο Έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρέχει τις ακόλουθες εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Χρηματοδοτούμενη έρευνα
  • Διαδικασία που προηγείται της αίτησης
  • Προετοιμασία και Υποβολή Πρότασης
  • Διαχείριση Μετά την Χρηματοδότηση
 • Βοήθεια & Υποστήριξη
 • Συνέδρια
 • Σεμινάρια
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Συντήρηση/ενημέρωση ιστοσελίδας
 • Διοικητικά

Μέσα από όλες και κάθε μίας από τις βασικές υπηρεσίες του, το Κέντρο Ερευνών ενημερώνει, εμπλέκει και στηρίζει τους ερευνητές του, στοχεύοντας στην περαιτέρω αναπτύξη του Κυπριακού Χώρου Έρευνας αλλά και του Ευρωπαϊκού. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • βοήθεια στη συγγραφή προτάσεων για επιχορήγηση
 • ελαχιστοποίηση του κίνδυνου για το Κέντρο, μέσα από την παροχή διαδικασιών για ηθική και διαχείριση έρευνας
 • διαχείριση της ανάπτυξης και εφαρμογής της ερευνητικής στρατηγικής
 • ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του Κέντρου και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα
 • ανάπτυξη και διεξαγωγή συνεργαστικής έρευνας με εξωτερικούς φορείς
 • διαπραγμάτευση συμφωνιών και συμβάσεων
 • προσδιορισμός και διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας
 • αξιοποίηση και προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
 • δημιουργία καινοτομικών επιχειρήσεων

Καταστατικό

Το καταστατικό του Κέντρου αντανακλά την αποστολή του και εξυπηρετεί τους στόχους του. Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε ένα πλήρες αντίγραφο του καταστατικού μας.