Διαδικασία Αίτησης

Ξεκινήστε την αίτησή σας συμπληρώνοντας το Πανεπιστημιακό Έντυπο Αίτησηςκαι υποβάλλοντάς το online μέσω του φοιτητικού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας, ταχυδρομικώς, ή στέλνοντας ένα σαρωμένο αντίγραφο στο [email protected]

Κατευθυντήριες Γραμμές Αίτησης για Εισδοχή:

 1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σελίδα με τα προσωπικά σας στοιχεία και φωτογραφία)
 3. Ακαδημαϊκά προσόντα (πιστοποιημένα/επικυρωμένα αντίγραφα)
  • Για προπτυχιακούς φοιτητές: απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης και αναλυτική βαθμολογία
  • Για μεταπτυχιακούς φοιτητές: αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
  • Για φοιτητές διδακτορικού: αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού, με αναλυτικές βαθμολογίες
 4. Δύο συστατικές επιστολές είτε από καθηγητές ή/ και εργοδότες (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές διδακτορικού). Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να έχουν επιπλέον απαιτήσεις
 5. Βιογραφικό σημείωμα (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές διδακτορικού)
 6. Προσωπικό σημείωμα (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές διδακτορικού)
 7. Ερευνητική πρόταση (μόνο για φοιτητές διδακτορικού)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (όπου ισχύει)
 9. Δείγμα δουλειάς/πορτφόλιο (για επιλεγμένα προγράμματα σπουδών)

Δήλωση Πολιτικής Εισδοχής
Το Πανεπιστήμιο εμμένει στην πολιτική μη διακρίσεων κατά την εισδοχή φοιτητών χωρίς να γίνεται αναφορά στο χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, τη ηλικία, τη αναπηρία η την εθνική καταγωγή.

Όταν η αίτησή σας εξεταστεί, θα επικοινωνήσει μαζί σας Σύμβουλος Εισδοχής για να σας καθοδηγήσει στα επόμενα στάδια της διαδικασίας εισδοχής και, όπου χρειάζεται, στη διαδικασία έκδοσης φοιτητικής βίζας.

Πληροφορίες Σχετικά Με τη Θεώρηση Εισόδου

Προϋποθέσεις για Θεώρηση Εισόδου για Διεθνείς Φοιτητές