Γραφείο Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο του Γραφείου Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας, που εξυπηρετεί φοιτητές και εργαζομένους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Στόχοι

Το Γραφείο ΠΥ&Α στοχεύει:

 • Στη στήριξη και εμπλουτισμό των ακαδημαϊκών και ερευνητικών στόχων του Πανεπιστημίου, μέσα από την προώθηση ενός ασφαλούς και υγειούς περιβάλλοντος για εργαζόμενους και φοιτητές.
 • Στην προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Στην πλήρη τήρηση της νομοθεσίας Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας.

Πολιτική

Πολιτική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι να:

 1. διασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, την υγεία, ασφάλεια και ευημερία όλων των εργαζομένων σε αυτό
 2. διασφαλίζει την τήρηση από μέρους του Πανεπιστημίου των θεσμικών υποχρεώσεών του
 3. διατηρεί διαφανείς διαδικασίες ως προς την αντιμετώπιση τυχών τραυμάτων, και στην αναφορά ατυχημάτων και κινδύνων
 4. διατηρεί ασφαλή συστήματα εργασίας για εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και συνεργάτες
 5. διατηρεί διαφανείς διαδικασίες ως προς την ατνιμετώπιση πυρκαγιάς και άλλων επείγοντων περιστατικών
 6. διατηρεί τις υφιστάμενες διαδικασίες για από κοινού διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Επαγγελματίες Αντιπροσώπους, Συντεχνίες και Διεύθυνση για θέματα υγείας και σφάλειας, αναθεωρώντας τες όποτε χρειαστεί
 7. παρέχει κατάλληλη πληροφόρηση, οδηγίες, εκπαίδευση και επιτήρηση, διασφαλίζοντας την υγεία και ασφάλεια εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών.
 8. διατηρεί και βελτιώνει τον υψηλό βαθμό συναίσθησης της ασφάλειας και υπευθυνότητας σε θέματα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας σε όλη το φάσμα του Πανεπιστημίου
 9. καλύπτει όλα τα κτήρια, περιλαμβανομένων των ξενώνων και διαμερισμάτων που ανήκουν, ενοικιάζονται ή επενοικιάζονται από το Πανεπιστήμιο.