Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

All Academic Programmes

  • Most of the programmes with a title in English are also offered in Greek, either wholly or partially
  • Please click on each programme name to open the programme page and view the detailed language offering
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Bachelor Degrees
Λογιστική (Πτυχίο, 4 Έτη)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (BΒΑ, 4 έτη)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (BΒΑ, 4 έτη)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομικά (BΒΑ, 4 έτη)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (BΒΑ, 4 έτη)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πληροφοριακά Συστήματα και Κοινωνικά Δίκτυα (BΒΑ, 4 έτη)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (Πτυχίο, 4 έτη)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επικοινωνίες Μάρκετινγκ (BΒΑ, 4 έτη)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Δημόσια Διοίκηση (BΒΑ, 4 έτη)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διαχείριση Ακινήτων (BΒΑ, 4 έτη)
Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Πτυχίο, 4 έτη)
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - Κατεύθυνση: 1. Διεύθυνση Καζίνο, 2. Διεύθυνση Κέντρων Ευεξίας και Υγείας (BBA, 4 έτη)
Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc, 4 έτη)
Μάρκετινγκ (Πτυχίο, 4 έτη)
Αθλητική Διοίκηση (Πτυχίο, 4 έτη)
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων (BBA, 4 έτη)
Master Degrees
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διαχείριση Αγροτικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων (MBA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (MBA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομικά (MBA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MBA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτωv (MBA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μάρκετινγκ (MBA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (MBA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διαχείριση Ακινήτων (MBA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Διαχείριση Μηχανικής (MSC, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Doctoral Degrees
Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA, 3 έτη)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD, 3 έτη)
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Bachelor Degrees
Χορός (Πτυχίο, 4 έτη)
Μουσική - Κατεύθυνση: 1. Μουσική Εκτέλεση - Κλασική Μουσική, 2. Μουσική Εκτέλεση - Τζαζ Μουσική, 3. Μουσική Παιδαγωγική, 4. Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία (BΜus, 4 έτη)
Προδημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο, 4 έτη)
Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο, 4 έτη)
Master Degrees
Επιστήμες Αγωγής - Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)
Επιστήμες Αγωγής - Μουσική Παιδαγωγική (MEd, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)
Επιστήμες Αγωγής - Ειδική Εκπαίδευση (MEd, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)
Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική της Γλώσσας και Λογοτεχνίας (MEd, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)
Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (MEd, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)
Επιστήμες Αγωγής - Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (MEd, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)
Μουσική (MMus, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Doctoral Degrees
Επιστήμες Αγωγής (PhD, 3 έτη)
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών
Bachelor Degrees
Εφαρμοσμένα Πολυμέσα (Πτυχίο, 4 έτη)
Αρχιτεκτονική (BAArch, 4 Έτη)
Αρχιτεκτονική (DipArch, 5 Έτη)
Ψηφιακή Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Κατεύθυνση: 1.Δημοσιογραφία, 2. Ραδιοφωνική, Τηλεοπτική και Ψηφιακή μετάδοση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, 3. Κινηματογράφος και Δημιουργική Παραγωγή (BA, 4 έτη)
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Πτυχίο, 4 έτη)
Καλές Τέχνες (Πτυχίο, 4 έτη)
Γραφική Επικοινωνία (Πτυχίο, 4 έτη)
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου (Πτυχίο, 4 έτη)
Ψυχολογία (BSc, 4 έτη)
Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ (BA, 4 έτη)
Κοινωνική Εργασία (Πτυχίο, 4 έτη)
Master Degrees
Αρχιτεκτονική - Κατεύθυνση: 1. Αειφόρος Αρχιτεκτονική, 2. Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου (ΜΑ, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Κλινική Ψυχολογία (MSc, 3 έτη ή 6 Εξάμηνα)
Συμβουλευτική Ψυχολογία (MSc, 2.5 έτη ή 5 Εξάμηνα)
Εγκληματολογία (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) - στην Ελληνική
Ψηφιακή Τέχνη και Σχεδιασμός - Κατεύθυνση: 1. Γραφιστική, 2. Διαδραστικός Σχεδιασμός Πολυμέσων (ΜΑ, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία - Κατεύθυνση: 1. Δημοσιογραφία και Κοινωνικά Δίκτυα, 2. Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση στην Δικτυωμένη Κοινωνία, 3. Αθλητική Δημοσιογραφία και Σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας (MA, 3 εξάμηνα)
Εκπαιδευτική / Σχολική Ψυχολογία (MSc, 3 - 5 Eξάμηνα)
Κοινωνική Εργασία (ΜSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (MA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Θεολογία (ΜΑ, 3 εξάμηνα)
Doctoral Degrees
Κλινική Ψυχολογία (PhD, 3 έτη)
Εγκληματολογία (PhD, 3 έτη)
Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (PhD, 3 έτη)
Ψυχολογία (PhD, 3 έτη)
Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (PhD, 3 Έτη)
Θεολογία (PhD, 3 έτη)
Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
Bachelor Degrees
Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (Πτυχίο, 4 έτη)
Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (BSc, 4 έτη)
Πληροφορική (Πτυχίο, 4 έτη)
Ηλεκτρολογική Μηχανική (Πτυχίο, 4 έτη)
Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΒSc, 4 έτη)
Μαθηματικά (Πτυχίο, 4 έτη)
Μηχανολογική Μηχανική (Πτυχίο, 4 έτη)
Νοσηλευτική (Πτυχίο, 4 έτη) (στην Αγγλική)
Νοσηλευτική (Πτυχίο, 4 έτη) (στην Ελληνική)
Διατροφολογία και Διαιτολογία (Πτυχίο, 4 έτη)
Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc, 4 έτη)
Φαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) (στην Αγγλική)
Φαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) (στην Ελληνική)
Φυσικοθεραπεία (Πτυχίο, 4 έτη)
Επιστήμη του Αθλητισμού (BSc, 4 έτη) (στην Ελληνική)
Βιολογία του Ανθρώπου (Πτυχίο, 4 έτη)
Master Degrees
Βιοϊατρικές Επιστήμες (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Κλινική Διαιτολογία (MSc, 2 έτη ή 4 Εξάμηνα)
Πληροφορική - Κατεύθυνση: 1. Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, 2. Κινητά Συστήματα (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Σύγχρονη Νοσηλευτική Κατευθύνσεις: 1. Γενική Νοσηλευτική, 2. Ογκολογική Νοσηλευτική, 3. Κοινοτική Νοσηλευτική (MSc, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)
Ηλεκτρολογική Μηχανική (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής (MSc, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (MSc,1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)
Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Ορθοπεδική Επιστήμη και Αποκατάσταση - Κατεύθυνση: 1. Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία, 2. Αθλητική Φυσικοθεραπεία, 3. Ορθοπεδική Επιστήμη (MSc 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)
Αθλητική Διατροφή/Διαιτολογία και Διατροφική Παρέμβαση (MSc, 1.5 Έτος ή 3 Εξάμηνα)
Doctoral Degrees
Πληροφορική (PhD, 3 έτη)
Ηλεκτρολογική Μηχανική (PhD, 3 έτη)
Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής (PhD, 3 έτη)
Νοσηλευτική (PhD, 3 Έτη)
Διατροφολογία και Διαιτολογία (PhD, 3 Έτη)
Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (PhD, 3 Έτη)
Φυσικοθεραπεία (PhD, 3 Έτη)
Εξ Αποστάσεως
Bachelor Degrees
Λογιστική (Πτυχίο, 4 έτη) - Εξ Αποστάσεως
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο, 4 έτη) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο, 4 έτη) - Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Πτυχίο, 4 έτη) - Εξ Αποστάσεως
Προδημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο, 4 έτη) - Εξ Αποστάσεως
Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο, 4 έτη) - Εξ Αποστάσεως
Master Degrees
Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MΑ, 2 Έτη) - Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
Πληροφορική - Ειδικεύσεις 1. Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, 2. Κινητά Συστήματα, 3. Τεχνολογίες Blockchain (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Ψηφιακό Νόμισμα (MSc, 3 Εξάμηνα) - Εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (MA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) - Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Μουσική Παιδαγωγική (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Ειδική Εκπαίδευση (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Επιστήμες Αγωγής - Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Family Medicine (MSc, 1.5 Year or 3 Semesters) - Distance Learning
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (MA, 1.5 Έτος ή 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές - (MA, 3 Εξάμηνα) Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
Νομική (LLM, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA, 1.5 Έτος ή 3 Eξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA, 1.5 Έτος ή 3 Eξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (LLM, 2 Έτη) - Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δημόσια Διοίκηση (MPA, 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Κοινωνική Εργασία (MSc, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (MEd, 2 έτη) - Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών - Εξ Αποστάσεως
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (MA, 3 Εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως
Θεολογία (ΜΑ, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως