Λειτουργία

Λειτουργία του Προγράμματος

Με το Πρόγραμμα αυτό δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά που συμμετέχουν, να έχουν στη ζωή τους, για τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους, μια θετική και υποστηρικτική σχέση που θα τα οδηγήσει στο να ξεδιπλώσουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους.

Οι μέντορες συναντιούνται ατομικά με τα παιδιά για δύο ώρες, δύο φορές την εβδομάδα.

Οι συναντήσεις λαμβάνουν  χώρο είτε στο σπίτι του παιδιού (για να γνωρίσει  και να έρθει σε επαφή  ο μέντορας με τη ζωή του παιδιού  και της οικογένειας του στον οικείο τους χώρο) είτε στους χώρους του Πανεπιστημίου, σε πάρκα, βιβλιοθήκες ή άλλους κατάλληλους χώρους.

Οι δραστηριότητες επιβλέπονται από το συντονιστή του προγράμματος, ο οποίος παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις για τις δραστηριότητες που δύναται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων π.χ. προετοιμασία σχολικής εργασίας για το σπίτι ή παιχνίδι στον υπολογιστή ή ποδόσφαιρο ή παρακολούθηση κινηματογραφικής ταινίας ή ένας περίπατος στη φύση, σε κάποιο μουσείο κλπ.

Ομαδικές δραστηριότητες

Στα πλαίσια του Προγράμματος μπορούν επίσης να οργανωθούν ομαδικές συναντήσεις οι οποίες να  προωθούν  την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την ομαδική ενδυνάμωση και αυτό-οργάνωση, την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της αυτενέργειας των παιδιών, κλπ.