Η Προσέγγισή μας

Υπό την ιδιότητά του ως εκπαιδευτικό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσπαθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως εταιρικός πολίτης, συμμετέχοντας σε διάφορες δραστηριότητες που συμβάλλουν στην καλυτέρευση της κοινωνίας.

Η προσέγγισή μας επικεντρώνεται στους ακόλουθους βασικούς τομείς:

  • Σπουδαστές – πώς στηρίζουμε τους φοιτητές μας
  • Ανθρώπινο Δυναμικό – πώς συσχετιζόμαστε, δίνουμε κίνητρα και στήριξη στους ανθρώπους μας
  • Περιβάλλον –  πώς διαχειριζόμαστε την επίδρασή μας στο περιβάλλον
  • Κοινότητες – πώς στηρίζουμε την κοινωνία στο σύνολό της

Σπουδαστές

Αναγνωρίζοντας ως σημαντικότερους ενδιαφερόμενους τους σπουδαστές του, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καταβάλλει κάθε  προσπάθεια να τους στηρίξει με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποτροφιών και οικονομικής στήριξης, αλλά και με ποικίλες εκδηλώσεις, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες στέγασης, υπηρεσίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας, κινητικότητα, και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Μια σειρά επιτυχημένων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με την πρόσληψη ταλαντούχου και εξειδικευμένου προσωπικού, καθιέρωσαν το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας ως έναν από τους σημαντικότερους, δυναμικούς και σταθερούς εργοδότες στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο επιδιώκει να διασφαλίσει και να προωθήσει εκείνη την εταιρική φιλοσοφία που παρέχει στους εργαζομένους σε αυτό, ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας που εκτιμά την αξιοκρατία και υποστηρίζει την παροχή ίσων ευκαιριών· τη διά βίου εκπαίδευση, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις. Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει έναν κώδικα αξιών και συμπεριφοράς που διέπει τόσο το διοικητικό όσο και το ακαδημαϊκό προσωπικό, και που έχει ως στόχο να καλλιεργήσει πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

Περιβάλλον

Ο σεβασμός και η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο έχει ενστερνιστεί τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Το Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει την μέτρηση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος όσον αφορά τα υλικά και τις υπηρεσίες που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια των καθημερινών εργασιών του και έχει ήδη θέσει σε ισχύ διάφορες πρακτικές προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Κοινότητα

Στα πλαίσια της προσπάθειας εκπλήρωσης του όραμά του να είναι κορυφαίος αρωγός στην εκπαίδευση και την έρευνα, το Πανεπιστήμιο έχει ιδρύσει κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης, και θεσπίσει προγράμματα όπως το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Πολιτών και τα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους. Επιπλέον, στηρίζει και χρηματοδοτεί ένα μεγάλο αριθμό φιλανθρωπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.