Απολογισμός Κοινωνικής Προσφοράς 2007-2014

Please click the below image to download and view the Corporate Social Responsibility Report (in Greek) for the period 2007-2014 for the University of Nicosia.