Τι είναι το “Μέντωρ”

Το «Μέντωρ» είναι ένα πολύ προσεχτικά δομημένο πρόγραμμα  που ακολουθεί ένα καινοτόμο μοντέλο καθοδήγησης, το οποίο ανήκει σε μια μεγαλύτερη οικογένεια τέτοιων προγραμμάτων στο εξωτερικό.

Η δομή του προγράμματος  μοιάζει  με το σχήμα της πυραμίδας. Ξεκινά με ένα κεντρικό γραφείο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και διακλαδώνεται σε περιφέρειες και γειτονιές σε όλη την Κύπρο, αξιοποιώντας ήδη υπάρχουσες δομές Δήμων και Κοινοτήτων αλλά και του κράτους.

Ο διευθυντής του προγράμματος είναι υπεύθυνος για τους συντονιστές που επιβλέπουν τους μέντορες/καθοδηγητές. Το προσωπικό του  προγράμματος, λαμβάνει επαγγελματική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στο πρόγραμμα  συμμετέχουν κυρίως φοιτητές των τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας και Επιστημών Αγωγής, αλλά και άλλων επιστημονικών κλάδων.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα επιτυγχάνονται τα εξής:

  • Βελτιώνονται οι σχολικές επιδόσεις των απόρων παιδιών
  • Παρέχονται θετικά πρότυπα
  • Διευκολύνεται η μάθηση έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να ενσωματωθούν σε ανώτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα στο μέλλον
  • Προωθείται η κοινωνική ευθύνη και εμπλουτίζεται  η νέα γενιά
  • Προωθείται ο εθελοντισμός και η  κοινωνική ευθύνη σε φοιτητές Πανεπιστήμιου
  • Παρέχονται εμπειρίες και βιώματα που έχουν σχέση με τα κοινωνικά προβλήματα της χώρας

Δε στοχεύει στο να επιλύσει  τα  προβλήματα των παιδιών που συμμετέχουν αλλά  να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και  την ακαδημαϊκή επιτυχία. Τα παιδιά  συχνά υστερούν στους τρείς αυτούς τομείς για λόγους που συσχετίζονται συνήθως με το κοινωνικό τους περιβάλλον. Γι’ αυτό και δεν κατορθώνουν να αξιοποιήσουν τις πλήρεις δυνατότητες τους – πράγμα που συχνά επηρεάζει την απόδοση τους στο σχολείο ή άλλους τομείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις η στήριξη και η ενθάρρυνση  που παρέχεται μέσα από το «Μέντωρ» μπορεί  να βοηθήσει τα παιδιά αυτά να αυξήσουν τις δυνατότητες ανέλιξης τους στη ζωή.