Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Γραφεία «Μέντωρ»

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Μακεδονίτισσας 46. Τ.Κ. 24005, 1700 Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνο: 22 841 737

Ε-mail: [email protected]