Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει να:

  • Να εμπλουτίσει και να βελτιώσει τις ζωές των παιδιών που προέρχονται από μη προνομιούχες οικογένειες,  μέσα από τη ζεστή και γεμάτη φροντίδα σχέση που θα αναπτύξουν με τους προσωπικούς τους καθοδηγητές.
  • Να βοηθήσει τους φοιτητές των πανεπιστημίων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από την οικονομική βοήθεια που τους προσφέρει το Πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτούν. Το πρόγραμμα επίσης παρέχει δομές πρακτικής εξάσκησης σε φοιτητές από σχετικούς κλάδους.
  • Να παρέχει την ευκαιρία σε φοιτητές πανεπιστημίων να βιώσουν εμπειρίες σχετικές με μερικά από τα πιο σημαντικά κοινωνικά προβλήματα των πολιτών της χώρας και έτσι να συμβάλουν στη μείωση του χάσματος ευκαιριών που χαρακτηρίζει πολλές σύγχρονες, πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως η Κύπρος.
  • Να προωθήσει την ανεκτικότητα και την κατανόηση ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες της κοινωνίας, μέσω κοινών δραστηριοτήτων.