Πρωτοβουλίες για τους Πρόσφυγες/ Ανθρωπιστικές Πρωτοβουλίες

Η συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη έχει πολλαπλές διαστάσεις. Είναι, πρωτίστως, μια ανθρωπιστική κρίση για τους εμπλεκόμενους πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά έχει επίσης αποκαλύψει σημεία στις δομές και υπηρεσίες της ΕΕ, που χρίζουν βελτίωσης.

Οι πρωτοβουλίες μας στον τομέα αυτό επικεντρώνονται και στις δύο πτυχές του θέματος, στηρίζοντας αφενός πρόσφυγες και μετανάστες σε προσωπικό επίπεδο, συνεισφέροντας αφετέρου, σε συνεργασία με τους δημόσιους θεσμούς, στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς αυτούς τους ανθρώπους. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Στο πλαίσιο των βασικών ανθρωπιστικών του πρωτοβουλιών, το UNIC έχει προσφέρει σειρά υποτροφιών σε πρόσφυγες και μετανάστες, κίνηση την οποία ο κ. Damtew Dessalegne, αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, χαρακτήρισε «Ανεκτίμητης αξίας για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, που αλλιώς δεν θα είχαν την ευκαιρία ανώτερης εκπαίδευσης».

Ο αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Κύπρο, κος Damtew Dessalegne, κατά την επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Επιπλέον, η κινητή ιατρική μονάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου ταξιδεύει σε ολόκληρη τη χώρα δύο φορές τον μήνα, προσφέροντας δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, όπως κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, ηλικιωμένοι πολίτες, αιτούντες ασύλου και πρόσφυγες. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές της Ιατρικής ευαισθητοποιούν τους εφήβους σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα θέματα υγείας (όπως συνέπειες του καπνίσματος, σεξουαλική αγωγή, διατροφικές διαταραχές), μέσω παρουσιάσεων σε γυμνάσια και λύκεια.

Η κινητή ιατρική μονάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Το UNIC συντονίζει το πρόγραμμα «Κέντρα Ενημέρωσης Μεταναστών», που έχει στόχο να σχεδιάσει και εγκαθιδρύσει τέσσερα Κέντρα Ενημέρωσης Μεταναστών στην Κύπρο, τα οποία θα προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες και πληροφορίες σε μετανάστες, διευκολύνοντας έτσι την ενεργό ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο δε του Erasmus+, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ψηφιακά εργαλεία για την ενσωμάτωση Προσφύγων, Αιτούντων Ασύλου και Μεταναστών», το οποίο επικεντρώνεται στην παρούσα μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη, σύµφωνα µε την Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλου και μετανάστες, ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να βελτιώσουν τις βασικές τους ικανότητες και δεξιότητες, για καλύτερη ένταξη στην ευρωπαϊκή κοινωνία.