• Φιλοσοφία, ένα σχολείο ελευθερίας

    Το «Φιλοσοφία, ένα σχολείο ελευθερίας» συνιστά τα πορίσματα μιας μελέτης που πραγματοποίησε η UNESCO το 2005-2007, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση μιας όσο γίνεται πιο σαφούς εικόνας αναφορικά με το πού βρίσκεται (βρισκόταν) η διδασκαλία της Φιλοσοφίας ανά τον κόσμο και κατά πόσο η Φιλοσοφία έχει τη θέση που της αρμόζει μέσα στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, αλλά και να προτείνει εισηγήσεις και νέους προσανατολισμούς

  • Τσιαττίσματα: Πειράγματα τζι ανθίσματα

    Η Έδρα Unesco του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Β΄ ανακοινώνουν την κυκλοφορία της έκδοσης του εκπαιδευτικού Λάζαρου Λαζάρου «Τσιαττίσματα: Πειράγματα τζι ανθίσματα», σε εικονογράφηση Γιάννου Οικονόμου.

  • Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διδασκαλίας Παιδιών με μεταναστευτική Βιογραφία

    Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η κα Θέμις Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νεολαίας Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Cultural Diversity and Intercultural Dialogue for a Culture of Peace”

In 2005, the first ever UNESCO Chair in Cyprus was inaugurated at the University of Nicosia. The purpose of the UNESCO Chair is “the promotion of a comprehensive framework of educational activities, research, provision of information and documentation in the area of cultural, linguistic and religious diversity and the intercultural dialogue for a culture of peace, on a local, national or regional level.”

University of Nicosia

The University of Nicosia (UNIC) is the largest university in Cyprus, and the largest university in Southern Europe that teaches primarily in English, welcoming 11,500+ students from over 70 countries across the globe.

The University of Nicosia participates in a wide field of research, with local and international interest. Recognising that the research challenges of the future are multidisciplinary, with modern problems requiring solutions with a range of approaches; UNIC seeks to combine the potential of multiple disciplines and synergies with other universities and research centres.

In 2005, the first ever UNESCO Chair in Cyprus was inaugurated at the University of Nicosia – the UNESCO Chair on “Cultural Diversity and Intercultural Dialogue for a Culture of Peace.”