Ινστιτούτο Ποινικών Σπουδών και Εγκληματολογίας

Το Ινστιτούτο Ποινικών Σπουδών και Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ιδρύθηκε το 2013.

Είναι το πρώτο Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο σε αυτόν τον τομέα στην Κύπρο.

Στόχος του Ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή έρευνας σε επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με την ποινική δικαιοσύνη, την εγκληματολογία, το ποινικό δίκαιο, το δίκαιο αποδείξης και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η προώθηση σπουδών, η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων.