Νομική Κλινική

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της νομικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, έχει ιδρύσει και λειτουργεί την πρώτο Νομική Κλινική στην Κύπρο, η οποία προσφέρει στους φοιτητές του κλινική νομική εκπαίδευση.

Η Νομική Κλινική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

  • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενσωματώση θεωρίας και πρακτικής στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, με τη χρήση της κλινικής μεθοδολογίας για τη διδασκαλία του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.
  • Παρέχει νομικές υπηρεσίες στα μέλη της κοινωνίας μας, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση εν ενεργεία δικηγόρων.
  • Προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα να συντάσσουν εκθέσεις επί ειδικών νομικών θεμάτων.
  • Προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα και τα μέσα να αναπτύξουν εμπειρική γνώση των νομικών κανόνων και των διαδικασιών σε πραγματικές υποθέσεις.
  • Προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα να προβληματιστούν πάνω σε μια σειρά από δεοντολογικές πτυχές και επαγγελματικές πρακτικές λειτουργίες.
  • Προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε διάφορες νομικές πτυχές και την εφαρμογή του νόμου στην πράξη.

Δρ Αντώνης Στ. Στυλιανού
Διευθυντής της Μονάδας Νομικής Κλινικής