Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46
1700 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ.: +357 22 841 500
Φαξ:  +357 22 357 481

Γραφείο Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Κεντρικό Κτήριο
Ισόγειο
Δωμάτιο B4

κα Σταύρου Μαρία 
Λειτουργός ΠΥ&Α
E: [email protected]
Τ: 22 841 779