Σχετικά με το ΠΥ&Α

Προσωπικό

Κεντρικό τηλέφωνο: 22 841 779
Φαξ: 22 357 481

Γραφείο Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας

Δρ Νικολάου Στέλλα
Προϊσταμένη Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας
Email: [email protected]
Τηλ.: 22 841 737

Κα Σταύρου Μαρία
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας
Email: [email protected]
Τηλ.:  22 841 779

Συντονιστές Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας

Δρ Χρυσάνθου Ανδρέας
Συντονιστής ΠΥ&Α Intercollege Λευκωσίας
Email: [email protected]
Τηλ.: 22 842 512

Κος Σταμπόλης Άγγελος
Συντονιστής ΠΥ&Α Ιατρική Σχολή, Λευκωσία
E-mail: [email protected]

Κα Νήρου Γεωργία
Συντονίστρια ΠΥ&Α Intercollege Λάρνακας
Email: [email protected]
Τηλ.: 70 001 210

Κα Νεοφύτου Ευτυχία
Συντονίστρια ΠΥ&Α Intercollege Λεμεσού
Email: [email protected]
Τηλ.: 25 381 180

Άλλο

Υπεύθυνη Πρώτων Βοηθειών (UNic)

Κα Έλληνα Λιάνα
Προϊσταμένη Πρώτων Βοηθών
Email: [email protected]
Τηλ.:  22 841 500

Οργανωτική Δομή του Γραφείου ΠΥ&Α

Εδώ θα βρείτε συννημένη την οργανωτική δομή του Γραφείου Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας.