Γνωστικοί Πόροι

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται σε απόσταση μερικών λεπτών από το κεντρικό κτίριο της Πανεπιστημιούπολης.

Η αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι να δημιουργήσει και να στηρίξει ένα αξιόπιστο περιβάλλον πληροφόρησης, μέσα από στρατηγικές και μηχανισμούς που διευκολύνουν τη διάδοση της παγκόσμιας επιστημονικής γνώσης, τη μάθηση και την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία.  Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσβαση στην πληροφορία και την καταγεγραμμένη γνώση, την οργάνωση αξιόλογων πηγών πληροφόρησης και τη διεξαγωγή σεμιναρίων για την ανάπτυξη ερευνητικών και άλλων δεξιοτήτων από τους χρήστες-μέλη της.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερα από 100,000 έντυπα βιβλία σε όλα τα σχετικά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του online καταλόγου UniCAT (Aleph). Επιπλέον, παρέχεται πρόσβαση σε χιλιάδες ηλεκτρονικές πηγές μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books 500,000) και σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά (e-journals  30,000) πλήρους πρόσβασης από διάφορους εκδότες, σε όλους τους κλάδους σπουδών.

Όλες οι πηγές πληροφόρησης είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης. Οι ηλεκτρονικές πηγές είναι προσβάσιμες εντός της  Πανεπιστημιούπολης. Για πρόσβαση εξ αποστάσεως, απαιτείται ενεργός λογαριασμός χρήστη Βιβλιοθήκης και αλλαγή των ρυθμίσεων διακομιστή (proxy settings) στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται (για περισσότερες πληροφορίες https://www.library.unic.ac.cy/OffCampusAccess-1 )

Για ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση η Βιβλιοθήκη παρέχει διάφορα εργαλεία αναζήτησης, όπως το EDS, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονη αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων, στα η-περιοδικά και στα η-βιβλία, ακόμα και στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, και να εντοπίσουν με μία αναζήτηση αποτελέσματα  από διάφορες πηγές.

Εκτός από μεγάλο αριθμό πηγών πληροφόρησης, η Βιβλιοθήκη παρέχει ένα ευχάριστο περιβάλλον για ατομική ή ομαδική μελέτη με χωρητικότητα 200 θέσεων, με υπολογιστές και δίκτυο Wi-Fi.  Διατίθενται επίσης φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλεοράσεις , καθώς και εξειδικευμένα τερματικά με Super Nova (λογισμικό για άτομα με προβλήματα όρασης).

Σημαντικό ρόλο παρέχει και η Υπηρεσία διαδανεισμού, η οποία μέσω συνεργασιών με άλλα κρατικά πανεπιστήμια ή μέσω του British Library Document Supply Centre, στοχεύει στην εξυπηρέτηση όλων των αναγκών των χρηστών. Η Βιβλιοθήκη είναι επίσης μέλος της Κοινοπραξίας Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΚΑΒ), η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την εξασφάλιση πρόσβασης πληροφοριακού υλικού με ευνοϊκότερους όρους για όλα τα μέλη.

Το σύνθημά μας είναι εξυπηρέτηση για όλους τους χρήστες, με  το προσωπικό της Βιβλιοθήκης να είναι πάντα έτοιμο να βοηθήσει στην αναζήτηση και χρήση πληροφοριακών πηγών. Διοργανώνονται τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια, τα οποία βοηθούν τους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η πληροφοριακή παιδεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στην προσωπική και επαγγελματική  ζωή του χρήστη.

Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης επεκτείνονται με σκοπό να εξυπηρετήσουν και την ευρύτερη κοινότητα. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το Εργαστήρι Φιλαναγνωσίας, όπου άνθρωποι των γραμμάτων  και των τεχνών καλούνται μέσω διαφόρων διαδραστικών δραστηριοτήτων να συμβάλουν στην γνωριμία των παιδιών, 4-12 ετών, με τη Βιβλιοθήκη, καθώς και στην προώθηση της φιλαναγνωσίας.

Τέλος, η Βιβλιοθήκη έχει επιλεχθεί τα τελευταία χρόνια να λειτουργεί ως Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (European Documentation Centre – EDC) παρέχοντας πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, πολιτικές, νομοθεσίες, στατιστικές, πηγές και άλλα στοιχεία σχετικά με την ΕΕ, που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Uniplex Bookshop & Copy Centre

Το βιβλιοπωλείο Uniplex εφοδιάζει τους φοιτητές με όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια και βοηθητικά βιβλία σπουδών, καθώς και εξειδικευμένα βιβλία που δύσκολα μπορούν να βρουν στα τοπικά βιβλιοπωλεία. Διαθέτει επίσης γραφική ύλη, αναλώσιμα και άλλα είδη γραφείου που χρησιμεύουν στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Το βιβλιοπωλείο διαθέτει επίσης τίτλους γενικού ενδιαφέροντος, καθώς και επιλεγμένες εκδόσεις του University of Nicosia Press. Βρίσκεται στο υπόγειο (-1) του κτηρίου Europa.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα με Παρασκευή: 8:00 – 18:30

Περαιτέρω πληροφορίες:

Τηλ.: +357 22-841621
Φαξ: +357 22-357481
Email: [email protected]