Υποτροφίες – Οικονομική Στήριξη

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική στήριξη σε προπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης (30 ECTS/τετράμηνο), υπό τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής επίδοσης, οικονομικής κατάστασης, αθλητικών υποτροφιών, καθώς και προγράμματα εργασίας-σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αρχείο που ακολουθεί:

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης

1. Βάσει Προηγούμενων Επιδόσεων

Οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μπορεί να είναι υποψήφιοι για υποτροφία με βάση τον γενικό βαθμό στο Απολυτήριο Λυκείου αναλόγως της χώρας προέλευσης. Οι υποτροφίες δίνονται υπό τη μορφή μείωσης στα δίδακτρα και ισχύουν για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Οι φοιτητές που διεκδικούν αυτή την υποτροφία θα πρέπει να:

 • Προσκομίσουν Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμο προσόν με την Αίτηση Εισδοχής
 • Να είναι εγγεγραμμένοι για πλήρη φοίτηση (30 ECTS το τετράμηνο)

2. Βάσει Ακαδημαϊκών Επιδόσεων στο Πανεπιστήμιο.

Από το δεύτερο έτος και μετά, και κάθε τετράμηνο, η υποτροφία υπολογίζεται με βάση την επίδοσή τους στο Πανεπιστήμιο, όπως πιο κάτω:

Γενικός Βαθμός (GPA)Υποτροφία
4.0050%
3.75 – 3.9920%
3.50 – 3.7410%

Οι φοιτητές που διεκδικούν αυτή την υποτροφία θα πρέπει:

 • Να είναι πλήρους φοίτησης (30 ECTS/τετράμηνο)
 • Να συμπληρώσουν τουλάχιστον 60 ECTS στο Πανεπιστήμιο και
 • Να ήταν εγγεγραμμένοι στο προηγούμενο τετράμηνο

Αθλητικές Υποτροφίες

Φοιτητές που επιλέγονται από τους προπονητές του Πανεπιστημίου και συμμετέχουν ενεργά στις αθλητικές ομάδες του Πανεπιστημίου δικαιούνται να διεκδικήσουν αθλητικές υποτροφίες μέχρι 40% των διδάκτρων. Το ποσοστό της υποτροφίας καθορίζεται με βάση την κατάταξη της ομάδας στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα, τη κατηγορία του αθλήματος, καθώς και τη συμβολή του φοιτητή ή της φοιτήτριας στις διάφορες αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

Οικονομική Στήριξη

Οικονομική Στήριξη δίνεται σε Κύπριους φοιτητές υπό τη μορφή υποτροφίας, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκών επιδόσεων ως εξής:

 • Φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται από την αποδεδειγμένη ανάγκη οικονομικής βοήθειας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας/υποτροφίας. Οι νέοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν την αίτηση στο Τμήμα Εισδοχής ενώ οι υπόλοιποι φοιτητές (που έχουν συμπληρώσει το πρώτο έτος σπουδών) στο Τμήμα Υποτροφιών και Οικονομικής Στήριξης Φοιτητών.
 • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 παιδιά και άνω) είναι δικαιούχοι υποτροφίας 15% για όλη τη διάρκεια σπουδών.

Μέσα στο πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης και κοινωνικής στήριξης των φοιτητών από Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει υποτροφίες σε όλους τους Ελλαδίτες φοιτητές. Οι υποτροφίες ισχύουν για όλη τη διάρκεια φοίτησης και για όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με εξαίρεση τα προγράμματα της Ιατρικής Σχολής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εισδοχής.

Ακαδημαϊκή Οικογένεια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Intercollege που επιθυμούν να εγγραφούν σε δεύτερο πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι δικαιούχοι ποσοστού υποτροφίας 10% για όλη τη διάρκεια σπουδών.

Οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά που φοιτούν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο είναι δικαιούχοι ποσοστού υποτροφίας 10% για το κάθε παιδί.

Απασχόληση στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός εργασιακών θέσεων, μερικής απασχόλησης, για φοιτητές που επιδεικνύουν εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση αλλά και εμπλέκονται σε επιπλέον δραστηριότητες. Οι ώρες εργασίες αντιστοιχούν σε υποτροφία, με την μορφή μείωσης στα δίδακτρά τους. Οι διαθέσιμες εργασίες ανακοινώνονται στην αρχή του τετράμηνου, και οι λεπτομέρειες αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στο Intranet.

Έκπτωση για Προπληρωμή των Διδάκτρων

Όλοι οι φοιτητές που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (φοιτητές που δε χρειάζονται θεώρηση εισόδου, visa, για να εισέλθουν στη χώρα), και προπληρώσουν το συνολικό ποσό των διδάκτρων του τετράμηνου, πριν την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου προσθαφαίρεσης μαθήματων (2 βδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό και εαρινό τετράμηνο και 1 εβδομάδα μετά την έναρξη του καλοκαιρινού τετράμηνου), λαμβάνουν ποσοστό μείωσης της τάξεως του 4%. Η μείωση υπολογίζεται στα καθαρά δίδακτρα (στο ποσό των διδάκτρων που διαμορφώνεται μετά από υποτροφία που πιθανόν να έχουν).

Όροι και Προϋποθέσεις

 • Οι αιτητές οικονομικής βοήθειας/υποτροφίας πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Εισδοχής σε πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για πλήρη φοίτηση και να πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του συγκεκριμένου προγράμματος
 • Η αίτηση για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας/ υποτροφίας πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά (π.χ. ετήσιο εισόδημα, αριθμός εξαρτωμένων παιδιών στην οικογένεια, κ.λπ.)
 • Οι υποτροφίες ισχύουν για ένα ακαδημαϊκό έτος (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) και υπολογίζονται στα δίδακτρα του προγράμματος
 • Η επέκταση, το ύψος και η χρονική διάρκεια της υποτροφίας μετά το πρώτο έτος σπουδών, αποφασίζεται από το Πανεπιστήμιο μετά από επαναξιολόγηση της αίτησης, την οποία οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους
 • Οι αιτητές οικονομικής βοήθειας/υποτροφίας έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν περισσότερες από μια υποτροφία. Σε περίπτωση εξασφάλισης δύο ή περισσότερων υποτροφιών, ισχύει η υποτροφία με το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης των διδάκτρων.
 • Οι υποτροφίες δεν ισχύουν για τα εξ αποστάσεως προγράμματα, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (με εξαίρεση τις υποτροφίες “Ακαδημαϊκή Οικογένεια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας”) και τα προγράμματα της Ιατρικής Σχολής

Κρατική Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικά Επιδόματα

Κάθε Ακαδημαϊκό Έτος, η Κυπριακή Κυβέρνηση δέχεται αιτήσεις για παραχώρηση φοιτητικής μέριμνας σε φοιτητές. Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι οι φοιτητές που είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι οικογένειες των φοιτητών, μπορούν να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, τις ακόλουθες δύο μορφές οικονομικής στήριξης:

 • Φοιτητική Χορηγία

  • Ποσό που κυμαίνεται από € 2,175 έως € 2,565 για φοιτητές που συμπληρώνουν ένα έτος πλήρους φοίτησης (οικογένειες με 1 ή 2 τέκνα).
  • Ποσό που κυμαίνεται από €2,900 έως €3,420 για φοιτητές που συμπληρώνουν ένα έτος πλήρους φοίτησης (οικογένειες με 3 ή περισσότερα τέκνα).

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59,000 όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59,000 κατά €3,000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Το ακριβές ποσό καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση το οικογενειακό εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του φοιτητή.

 • Φοιτητικά Επιδόματα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καθιερώσει μέτρα οικονομικής στήριξης τα οποία προσφέρει σε φοιτητές. Η οικονομική στήριξη καλύπτει έξοδα του φοιτητή όπως έξοδα ενοικίασης, φαγητού, αγοράς βιβλίων και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, ως ακολούθως:

Είδος ΕπιδόματοςΑνώτατο Ύψος Επιδόματος
Στέγαση€1,800  (€150 X 12 μήνες)
Σίτιση€1,092 (€7 x 156 μέρες/έτος)
Αγορά πανεπιστημιακών βιβλίωνΜέχρι €300
Αγορά/αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)Μέχρι €500 (μόνο για πρωτοετείς φοιτητές)

Το ακριβές επίδομα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καθορίζεται με βάση το οικογενειακό εισόδημα του φοιτητή και άλλων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την φοιτητική μέριμνα, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων και την διαδικασία αξιολόγησης, βρίσκονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/