Υποτροφίες – Οικονομική Στήριξη

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική στήριξη σε προπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης (30 ECTS/τετράμηνο), υπό τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής επίδοσης, οικονομικής κατάστασης, αθλητικών υποτροφιών, καθώς και προγράμματα εργασίας-σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αρχείο που ακολουθεί:

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης

1. Βάσει Προηγούμενων Επιδόσεων

Οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μπορεί να είναι υποψήφιοι για υποτροφία με βάση τον γενικό βαθμό στο Απολυτήριο Λυκείου αναλόγως της χώρας προέλευσης. Οι υποτροφίες δίνονται υπό τη μορφή μείωσης στα δίδακτρα και ισχύουν για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Οι φοιτητές που διεκδικούν αυτή την υποτροφία θα πρέπει να:

  • Προσκομίσουν Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμο προσόν με την Αίτηση Εισδοχής
  • Να είναι εγγεγραμμένοι για πλήρη φοίτηση (30 ECTS το τετράμηνο)

2. Βάσει Ακαδημαϊκών Επιδόσεων στο Πανεπιστήμιο.

Από το δεύτερο έτος και μετά, και κάθε τετράμηνο, η υποτροφία υπολογίζεται με βάση την επίδοσή τους στο Πανεπιστήμιο, όπως πιο κάτω:

Γενικός Βαθμός (GPA)Υποτροφία
4.0050%
3.75 – 3.9920%
3.50 – 3.7410%

Οι φοιτητές που διεκδικούν αυτή την υποτροφία θα πρέπει:

  • Να είναι πλήρους φοίτησης (30 ECTS/τετράμηνο)
  • Να συμπληρώσουν τουλάχιστον 60 ECTS στο Πανεπιστήμιο και
  • Να ήταν εγγεγραμμένοι στο προηγούμενο τετράμηνο

Αθλητικές Υποτροφίες

Φοιτητές που επιλέγονται από τους προπονητές του Πανεπιστημίου και συμμετέχουν ενεργά στις αθλητικές ομάδες του Πανεπιστημίου δικαιούνται να διεκδικήσουν αθλητικές υποτροφίες μέχρι 40% των διδάκτρων. Το ποσοστό της υποτροφίας καθορίζεται με βάση την κατάταξη της ομάδας στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα, τη κατηγορία του αθλήματος, καθώς και τη συμβολή του φοιτητή ή της φοιτήτριας στις διάφορες αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

Οικονομική Στήριξη

Οικονομική Στήριξη δίνεται σε Κύπριους φοιτητές υπό τη μορφή υποτροφίας, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκών επιδόσεων ως εξής:

  • Φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται από την αποδεδειγμένη ανάγκη οικονομικής βοήθειας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας/υποτροφίας. Οι νέοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν την αίτηση στο Τμήμα Εισδοχής ενώ οι υπόλοιποι φοιτητές (που έχουν συμπληρώσει το πρώτο έτος σπουδών) στο Τμήμα Υποτροφιών και Οικονομικής Στήριξης Φοιτητών ([email protected] )
  • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 παιδιά και άνω) είναι δικαιούχοι υποτροφίας 15% για όλη τη διάρκεια σπουδών.

Μέσα στο πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης και κοινωνικής στήριξης των φοιτητών από Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει υποτροφίες σε όλους τους Ελλαδίτες φοιτητές. Οι υποτροφίες ισχύουν για όλη τη διάρκεια φοίτησης και για όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με εξαίρεση τα προγράμματα της Ιατρικής Σχολής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εισδοχής.

Ακαδημαϊκή Οικογένεια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Intercollege που επιθυμούν να εγγραφούν σε δεύτερο πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι δικαιούχοι ποσοστού υποτροφίας 10% για όλη τη διάρκεια σπουδών.

Οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά που φοιτούν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο είναι δικαιούχοι ποσοστού υποτροφίας 10% για το κάθε παιδί.

Απασχόληση στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός εργασιακών θέσεων, μερικής απασχόλησης, για φοιτητές που επιδεικνύουν εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση αλλά και εμπλέκονται σε επιπλέον δραστηριότητες. Οι ώρες εργασίες αντιστοιχούν σε υποτροφία, με την μορφή μείωσης στα δίδακτρά τους. Οι διαθέσιμες εργασίες ανακοινώνονται στην αρχή του τετράμηνου, και οι λεπτομέρειες αναρτώ