Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Οι φοιτητές δεν μπορούν να εγκαταλείψουν ή να διακόψουν από ένα μάθημα απλά μη προσερχόμενοι σε αυτό. Ένας φοιτητής που επιθυμεί να εγκαταλείψει ένα μάθημα, θα πρέπει να συμπληρώσει μια αίτηση “Διακοπής Παρακολούθησης” και να την υποβάλει τόσο στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων όσο και στο Τμήμα Οικονομικών. Η ημερομηνία διακοπής της παρακολούθησης θα θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση. Εκτός από τα δίδακτρα, όλα τα άλλα τέλη (π.χ. τέλος αίτησης, κόστος εγγραφής, ασφάλιστρα, χρεώσεις δραστηριοτήτων, τεχνικές χρεώσεις, κ.λπ) δεν επιστρέφονται. Το ύψος της επιστροφής των διδάκτρων θα γίνεται με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Χρόνος Διακοπής
% Επιστροφής
(Φθινοπωρινό και Εαρινό Τετράμηνο)
(Ποσοστό Επιστροφής Διδάκτρων)
Χρέωση Διδάκτρων
Πριν την έναρξη των μαθημάτων*
100%
0%
Την 1η εβδομάδα μαθημάτων
80%
20%
Τη 2η εβδομάδα μαθημάτων
70%
30%
Την 3η εβδομάδα μαθημάτων
50%
50%
Την 4η εβδομάδα μαθημάτων
25%
75%
Μετά την 4η εβδομάδα μαθημάτων
0%
100%
(Θερινή Περίοδος)
Πριν την έναρξη των μαθημάτων*
100%
0%
Τις πρώτες 3 μέρες των μαθημάτων
80%
20%
Τις επόμενες 3 μέρες μαθημάτων
50%
50%
Μετά την 7η μέρα μαθημάτων
0%
100%
*Για διεθνείς/μη ευρωπαίους φοιτητές: σε περίπτωση που η άδεια εισόδου (visa) έχει ήδη εγκριθεί και ο φοιτητής αποφασίσει να μην προχωρήσει με εγγραφή , το ποσό των €500 θα αφαιρείται ως μη επιστρεπτέο.
Καμία επιστροφή διδάκτρων δεν θα γίνεται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν αποβληθεί, ή τους οποίους η παρακολούθηση των σπουδών έχει ανασταλεί για πειθαρχικούς λόγους, ή στους οποίους έχει αρνηθεί άδεια εισόδου λόγω πλαστών εγγράφων.