Δίδακτρα και Χρεώσεις

Σχετικά Έγγραφα

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Σημείωση:
Φοιτητές με εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο δεν δικαιούνται να πάρουν βαθμούς, αναλυτικές βαθμολογίες και άλλα έγγραφα, μέχρι την εξόφληση του λογαριασμού τους. Στις καθυστερημένες δόσεις τυχόν να επιβάλλεται χρέωση 4% ανά έτος, μέχρι την εξόφλησή τους.