Γραφείο Φοιτητικών Εκδόσεων & Επικοινωνίας

Το Γραφείο Εκδόσεων και Επικοινωνίας  είναι υπεύθυνο για τη δημοσίευση και διανομή διαφόρων εκδόσεων που απευθύνονται στους φοιτητές. Τα κυριότερα απ’ αυτά είναι η εφημερίδα ‘It’s a Student Affair’, το περιοδικό ‘Unique’ και η εφημερίδα ‘In Touch’.

Το Γραφείο Εκδόσεων και Επικοινωνίας έχει επίσης την ευθύνη του ετήσιου Ημερολογίου και της Ατζέντας  του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το Ημερολόγιο/ημεροδείκτης περιλαμβάνει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες της ακαδημαϊκής χρονιάς, ενώ η Αντζέντα του Πανεπιστημίου περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και τη φοιτητική ζωή.

Όλες οι εκδόσεις διατίθενται δωρεάν σε επιλεγμένους χώρους στην πανεπιστημιούπολη και στο Τμήμα Φοιτητικών Υποθέσεων.

Επικοινωνία

Κα Μαρία Εφραίμ
Γραφείο Φοιτητικών Εκδόσεων και Επικοινωνίας
Τηλ.:  22 842 150/3 | Φαξ: 22 842 199
Email: [email protected]