Το βιογραφικό σας δείχνει πολύ πιο πλούσιο όταν περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με τον τομέα σπουδών σας. Η δυνατότητα να συμμετέχετε στους ακαδημαϊκούς ομίλους του Πανεπιστημίου ίσως είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά!

Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότεροι όμιλοι ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν όμιλοι σχετικοί με τα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου, αλλά και όμιλοι για μεταπτυχιακούς και ώριμους ηλικιακά φοιτητές. Ο κύριος στόχος των ομίλων αυτών είναι να φέρουν κοντά φοιτητές, καθηγητές και απόφοιτους σε ένα εκτός μαθημάτων περιβάλλον, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συναντιούνται και να συζητούν για θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με τον κλάδο σπουδών τους.

Επιπλέον, οι ακαδημαϊκοί όμιλοι παρέχουν στους φοιτητές πληροφορίες για το πανεπιστήμιο και τα μαθήματα που προσφέρει, ενώ μπορούν να βοηθηθούν από συμφοιτητές τους. Επίσης, μέσα από δραστηριότητες όπως εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα, συμμετοχή σε επιτροπές, κ.λπ. ο κάθε όμιλος βοηθά τα μέλη του να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να έχουν μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική πορεία.

Ακαδημαϊκοί Όμιλοι

 • Όμιλος Λογιστικής
 • Όμιλος Αρχιτεκτονικής
 • Όμιλος Πληροφορικών Συστημάτων – Κύπρου (AIS)
 • Όμιλος Βιολογίας
 • Όμιλος Πληροφορικής
 • Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας
 • Όμιλος Τέχνης και Σχεδιασμού
 • Όμιλος Οικονομικών
 • Όμιλος Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Τουρισμού και Αθλητισμού
 • Όμιλος Νομικής
 • Όμιλος MBA
 • Όμιλος  Ψυχολογίας
 • Όμιλος Κοινωνικής Εργασίας
 • Όμιλος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών