Εκδηλώσεις & Ενημερωτικές Συναντήσεις

Το Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας έχει ως στόχο να οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων και ενημερωτικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με διάφορα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και ευκαιρίες, προγραμματίζονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οργανώνονται επίσης εκπαιδευτικές συνεδρίες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις για τοπικά και ευρωπαϊκά προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων. Ο σκοπός αυτών των συνεδριών είναι να εξοπλίσουν τους διδάσκοντες και ερευνητές με τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να υποβάλουν αιτήσεις για τα χρηματοδοτούμενα έργα και, εφόσον εξασφαλίσουν τις χρηματοδοτήσεις, για τη διαχείριση των έργων τους.