Παράταση Προθεσμίας για Υποβολή Αιτήσεων

Αφορά τα Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» και «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική»

 Η προθεσμία για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για φοίτηση στα Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» και «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» έχει μεταφερθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα εν λόγω προγράμματα προσφέρονται το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε πρόγραμμα και για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επισκεφθείτε τους πιο κάτω συνδέσμους:

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων»

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική»