Συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και του TERRA Cypria

Υπογράφθηκε την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και του Terra Cypria – του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Terra Cypria κύριος Λεύκιος Σεργίδης.

Η Συμφωνία, διάρκειας πέντε χρόνων, προνοεί μεταξύ άλλων τη συνεργασία των τριών μερών σε θέματα ευαισθητοποίησης του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα, την εξερεύνηση του θέματος της πρόσβασης στην δικαιοσύνη και της εξειδίκευσης και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν το περιβαλλοντικό δίκαιο στα εθνικά ένδικα.  Προνοεί επίσης και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νησί μας με γνώμονα την ανάδειξη του φυσικού πλούτου, ώστε να αυξηθεί η χειμερινή προσέλευση τουριστών και παράλληλα να σταματήσει η αλόγιστη καταστροφή φυσικών περιοχών εκτός ορίων ανάπτυξης.  Επίσης την από κοινού υποβολή προγραμμάτων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά και την από κοινού διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον ανοικτό διάλογο.

Στα πλαίσια αυτά συμφωνήθηκε όπως με τη συνεργασία των τριών μερών διοργανωθεί στις αρχές του φθινοπώρου ένα συνέδριο με θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη.