Το Διεθνές Συμπόσιο στο Forecasting διαπραγματεύτηκε τα αποτελέσματα του M4 Competition και της υλοποίησης τους από τις επιχειρήσεις

Το 39ο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα του τελευταίου Διαγωνισμού Πρόβλεψης M-Competition, του Καθηγητή του IFF Σπύρου Μακριδάκη

Ο Καθηγητής Σπύρος Μακριδάκης, Διευθυντής Έρευνας του Institute For the Future (IFF) και, κατά πολλούς, πατέρας των διαγωνισμών μεθόδων και τεχνικών Πρόβλεψης, ήταν ένας από τους κύριους ομιλητές του 39ου ετήσιου Διεθνές Συμποσίου Προβλέψεων (International Symposium on Forecasting – ISF), το οποίο ο ίδιος ίδρυσε το 1981. Φέτος, το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16-19 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη και προσέλκυσε για ακόμη μια φορά τους κορυφαίους επαγγελματίες και ερευνητές του πεδίου απ’ όλο τον κόσμο, οι οποίοι είτε παρουσίασαν μελέτες στο Συμπόσιο είτε έλαβαν μέρος, για να ενημερωθούν και να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Forecasting (Πρόβλεψη), με ιδιαίτερη έμφαση στα πορίσματα του διαγωνισμού πρόβλεψης Μ4 Competition.

Ως ένα από τα κορυφαία διεθνή συνέδρια στον τομέα της Πρόβλεψης, το ISF παρουσιάζει κάθε χρόνο το εύρος των τομέων του πεδίου της Πρόβλεψης, με συνεδρίες σχετικά με την προβλεψιμότητα των καιρικών συνθηκών, την αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών, τον τουρισμού, και τις τάσεις στην τεχνολογία πληροφοριών. Σύμφωνα με τον Γεώργιο Αθανασόπουλο, Πρόεδρο του ISF 2019: «Το Συμπόσιο παρέχει μια πλατφόρμα για τους κορυφαίους επαγγελματίες Πρόβλεψης για να παρουσιάσουν τις γνώσεις και τις ιδέες τους στον τομέα (…) με ένα διεγερτικό επιστημονικό και πρακτικό πρόγραμμα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες δικτύωσης».

Ο Καθηγητής Μακριδάκης παρουσίασε τα κυριότερα αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόβλεψης M4. Το M4 (Μακριδάκης 4) είναι η τελευταία έκδοση του κορυφαίου ακαδημαϊκού διαγωνισμού Πρόβλεψης στον κόσμο (που συνδιοργανώθηκε το 2018 με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), στον οποίο συμμετείχαν ομάδες από 48 χώρες. Το M4 αποτέλεσε το επίκεντρο των φετινών διαδικασιών του Συμποσίου, με τα συμπεράσματα που προέκυψαν, καθώς και τις πρακτικές εφαρμογές τους να βελτιώνουν την ακρίβεια των προβλέψεων και να αξιολογούν εγκυρότερα τη μελλοντική αβεβαιότητα, κάτι το οποίο αναπτύχθηκε και συζητήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια του Συμποσίου.

Γενικότερα, οι καινοτόμοι διαγωνισμοί πρόβλεψης M-Competitions, το «πνευματικό παιδί» του Καθηγητή Μακριδάκη εξού και φέρουν το όνομά του, ξεκίνησαν πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες και συνέβαλαν ουσιαστικά στη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων, στην εκτίμηση της αβεβαιότητας, καθώς και στην ενημέρωση των επαγγελματιών, θεσμών και επιχειρήσεων σχετικά με την πλέον κατάλληλη μέθοδο πρόβλεψης που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Αξιόλογοι ομιλητές στο φετινό Συμπόσιο περιλάμβαναν τους: Tanya Garcia, Texas A&M University; Tilmann Gneiting, Karlsruhe Institute of Technology; Nigel Harvey, University College London; Gael Martin, Monash University; Ian McHale, University of Liverpool; και Γιώργο Καπετάνιο, Kings College London. Εκτός από την αξιόλογη σειρά των ακαδημαϊκών ομιλητών, το 39ο Συμπόσιο παρουσίασε επίσης μια ενότητα με θέμα την «Πρόβλεψη στην Πράξη», για να ανταποκριθεί στις επιχειρηματικές ανάγκες ανάπτυξης των επαγγελματιών στον τομέα της Πρόβλεψης, με επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες του κλάδου να αναλύουν τις προαναφερθείσες πρακτικές εφαρμογές, τα οποία προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα του M4.

Η λειτουργία και το εύρος των σύγχρονων Διαγωνισμών Πρόβλεψης M-Competitions είναι χαρακτηριστικά της διεπιστημονικής προσέγγισης της έρευνας που αγκάλιασε το Institute For the Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο ιδρύθηκε για να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογική ανάπτυξη θα επιφέρει ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές στις επόμενες δεκαετίες. Τα ευρήματα του Διαγωνισμού Πρόβλεψης M4 μαζί με τα άρθρα που περιγράφουν τις βέλτιστες μεθόδους και τις σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονται σε ένα ειδικό τεύχος του International Journal of Forecasting (που ιδρύθηκε επίσης από τον Καθηγητή Μακριδάκη, το 1985).

Ο επερχόμενος Διαγωνισμός Πρόβλεψης M5 θα εμβαθύνει περαιτέρω στο πεδίο των Προβλέψεων, για να συμπεριλάβει επεξηγηματικές και εξωγενείς μεταβλητές, καθώς και ιεραρχικών, υψηλής συχνότητας και ημερησίων δεδομένων για προβλέψεις όσο αφορά τη διαλείπουσα ζήτηση και πωλήσεις επιχειρήσεων, όπως οι υπεραγορές. Με δεδομένο το κύρος των διαγωνισμών πρόβλεψης M-Competitions στην συναφή κοινότητα, αλλά και την συμβολή τους, αλλάζοντας θεμελιωδώς τον τομέα, το επερχόμενο M5, το 2020, αναμένεται να είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος διαγωνισμός αυτού του είδους και αναμφισβήτητο σημείο αναφοράς για μελλοντικά διεθνή συμπόσια Προβλέψεων για την περαιτέρω εξέλιξη του τομέα.