Στο ιδρυτικό συνέδριο του Ακαδημαϊκού Δικτύου Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου (Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network-BSEMAN), που έλαβε χώρα στο ιστορικό παλιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπεγράφη από τους Πρυτάνεις ή τους εκπροσώπους 26 Πανεπιστημίων το Μνημόνιο Συναντίληψης για την ίδρυση του Δικτύου.

Το BSEMAN αποτελεί ένα κοινό εγχείρημα πέραν των 50 Πανεπιστημίων στην ευρύτερη περιοχή που στοχεύει, όπως αναφέρεται στο προοίμιο του μνημονίου, στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας στην επιδίωξη «ενός ειρηνικού, συνεργασιακού, δημιουργικού, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αειφόρου μέλλοντος στην περιοχή» και στην αντιμετώπιση «κάθε είδους διάκρισης στη βάση της φυλής, του χρώματος, της εθνότητας, της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας, του φύλου, της ηλικίας, της φυσικής ή πνευματικής ικανότητας και της οικογενειακής κατάστασης».

Ως ιδρυτικό μέλος του BSEMAN, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετείχε ενεργά στην ομάδα εργασίας η οποία προετοίμασε το μνημόνιο και το ιδρυτικό συνέδριο. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, το Τμήμα Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σχεδίασε το λογότυπο του BSEMAN και εργάζεται για τη δημιουργία της ιστοσελίδας του. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, υπέγραψε το μνημόνιο, ενώ ο Δρ Μιχάλης Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης της Νομικής Σχολής, διορίστηκε στην Συντονιστική Επιτροπή του BSEMAN ως ο εκπρόσωπος όλων των συμμετεχόντων κυπριακών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μαζί με τα υπόλοιπα κυπριακά πανεπιστήμια μέλη του BSEMAN, θα φιλοξενήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση το 2020.